ข้อมูลของฉัน

ชื่อ นางสาวศศิกานต์ สร้อยมะโหสถ ชื่อเล่น หลง
เลขประจำตัว  16345  โรคประจำตัว ไม่มี
ชื่อเพื่อนสนิท  นางสาวนางสาวอารีรัตน์ ทองอินทร์  ชั้น ม.5/6
ชื่อบิดา นายเฉลิมพล สร้อยมะโหสถ อาชีพ เกษรตกร  
ที่ทำงานบิดาอยู่ในชุมชุนบ้านวังกระโดนน้อย  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อมารดา นางมณีพรรณ สร้อยมะโหสถ อาชีพ เกษตรกร 
ที่ทำงานมารดาอยู่ในชุมชุนบ้านวังกระโดนน้อย  อำเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์

นิสัยส่วนตัว  ชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวน้ำใส
อาหารที่ชอบ  ข้าวผัดกระเพา
ศิลปินคนโปรด  illslick
เพลงที่ฉันชอบ คือ เพลง ดาวค้างฟ้า ของillslick
งานอดิเรก  ชอบเล่นอินเทอร์เน็ต ฟังเพลง  
ภาพยนตร์ที่ประทับใจ คือ she ระหว่างเธอ
ครูที่ชื่นชอบ ครูชัยมงคล  นามดีเสมอ  และครูก้านแก้ว  แก้วสุพรรณ
วิชาที่ฉันชอบ  คือ..... .คณิตศาสตร์
สถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันชอบ  สวนสยาม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประเทศที่ใฝ่ฝันอยากจะไป  เกาหลี  และฮ่องกง

ประวัติการศึกษา

การศึกษาของฉัน
ปี 2544  ชั้นอนุบาลศึกษา โรงเรียนจิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ปี 2548ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ปี 2553 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจิตศรัทธาวิทยานุสรณ์อำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์
ปี 2554  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตะคร้อพิทยา อำเภอเมืองไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ปี 2555ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตะคร้อพิทยาอำเภอเมืองไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ปี 2556ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ครูที่ปรึกษา  คือ  นายชัยมงคล  เทพวงษ์

เรื่องราวที่ประทับใจในขณะศึกษา
1.สมัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนจิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลการวาดภาพแม่ลูกผูกพัน 
2.สมัยเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนตะคร้อพิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพละศึกษา

ความภาคภูมิใจที่ได้รับในศึกษาอยู่ในโรงเรียน
1.รางวัล การเป็นลูกนวมินท์ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 
2.รางวัล ได้เข้าอบรมเรื่องกฎหมาย ของวิชาการเมืองการปกครอง

 

 

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชาการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

   
SITEMAP