สาเหตุของปัญหาขยะ
  ปัญหาขยะในโรงเรียน
        

          ปัญหาการทิ้งขยะพบได้ทุกที่ในบริเวณโรงเรียน ปัญหานี้เป็นปัญหาที่พบมากที่สุด  ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการนำเอาอาหารขึ้นมารับประทานบนห้องเรียน หรือทำงานที่ต้องตัดกระดาษหรือชิ้นงานแล้วไม่เก็บขยะไปใส่ในถังขยะ
ปัญหาต่างๆนี้เกิดจากความมักง่ายของตังนักเรียนเอง ปัญหานี้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียนแต่ปัญหานี้มีทั่วบริเวณเช่น โรงอาหารเป็นอีกที่ที่มีปัญหาขยะเช่นเดียวกันโต๊ะหินอ่อนเป็นที่ที่เห็นได้ชัดว่ามีขยะเยอะมากจึงมองเห็นได้ชัดเจนว่า
ปัญหาขยะต่างๆเกิดจากการมักง่ายของนักเรียนในโรงเรียนเอง
การทิ้งขยะในห้องเรียน โรงอาหาร และโดต๊ะหินอ่อน

          นอกจากนี้ปัญหาขยะภายในโรงเรียนนั้นเมื่อมีการทิ้งขยะแล้ว นักเรียนมักไม่ช่วยเหลือกันทำความสะอาด ทิ้งแต่เศษขยะในโรงเรียน ปัญหาขยะในโรงเรียน คือ สภาพแวดล้อมที่สกปรก มีขยะมาก ส่งกลิ่นเหม็น และห้องเรียนสกปรก ดูแล้วไม่น่าเรียน ทำให้นักเรียน ไม่ค่อยใส่ใจในการเรียน

ซึ่งสาเหตุเกิดจาก นักเรียนไม่ช่วยกันรักษาความสะอาด กินทิ้งกินขว้าง ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่มีความใส่ใจในเรื่องความสะอาด เวรประจำวัน ไม่ทำความสะอาดห้องสรุปจากการสัมภาษณ์
          สาเหตุของปัญหา
– เกิดจากการที่นักเรียนที่ทานแล้วไม่เก็บไปทิ้งตามถังขยะ
– เกิดจากแม่บ้านที่ไม่ค่อยใส่ใจในการดูแล
– เป็นพฤติกรรมที่เป็นมาช้านาน


ที่มา : สำรจจากภายในโรงเรียนนมินทราชูทิศ มัชฌิม
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP