วิวัฒนาการ
การอนุรักษ์ดนตรีไทย
ดนตรีไทยในปัจจุบัน
อุปสรรค
ทัศนคติของนักเรียนดนตรีไทย
ปัญหา
สรุปองค์ความรู้
เว็บไซต์ครูผู้สอน
คณะผู้จัดทำ
  ดนตรีไทยในยุคปัจจุบัน

        ดนตรีไทยในยุคสมัยก่อนมีความรุ่งเรือนเป็นอย่างมาก  ด้วยเพราะเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติขอไทยของเรา  แต่ในปัจจุบันดนตรีไทยนั้นแทบจะไม่มีให้เห็นมากนัก  ด้วยความที่วัยรุ่นไทยนั้นยึดติดกับความทันสมัยกับวัฒนธรรมจากต่างประเทศ  เช่น  วัฒนธรรมเกาหลี  วัฒนธรรมชาติตะวันตก          วัยรุ่นไทยจึงมองข้ามความเป็นไทยของชาติไทยของเรา  อย่างเช่น  ดนตรีไทย  นาฏศิลป์ไทย  ลิเกไทย  ว่ามีความงดงามไม่น้อยไปกว่าชาติอื่น ๆ วัยรุ่นไทยยุคใหม่ส่วนมากจะไม่มีความรู้จักดนตรีไทยมากนัก  ถ้าจะรู้จักนั้นก็รู้จักแบบผ่าน ๆ ไม่ได้รู้จักแบบลึกซึ้งถึงคุณค่าความเป็นไทย  ส่วนใหญ่มองดนตรีไทยว่าเชยล้าหลังไม่มีความทันสมัย  ดนตรีไทยจึงไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับในสังคมวัยรุ่นยุคสมัยใหม่

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP