วิวัฒนาการ
การอนุรักษ์ดนตรีไทย
ดนตรีไทยในปัจจุบัน
อุปสรรค
ทัศนคติของนักเรียนดนตรีไทย
ปัญหา
สรุปองค์ความรู้
เว็บไซต์ครูผู้สอน
คณะผู้จัดทำ
 

ทัศนคติของนักเรียนดนตรีไทย

 

       ในฐานะวัยรุ่นไทยกลุ่มหนึ่งพวกเรามีความคิดว่า  ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำและปลูกฝังให้บุตรหลานฟังดนตรีไทย  และส่งเสริมให้บุตรหลานนั้นเล่นดนตรีไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดนตรีไทย  สอนให้รู้ถึงคุณค่าของดนตรีไทยว่าสำคัญต่อการอนุรักษ์เป็นอย่างมาก  ควรสอนให้รู้ว่าดนตรีไทยไม่ได้มีความล้าหลังอย่างที่วัยรุ่นนั้นคิด แต่เล่นกับเครื่องดนตรีสากลได้อย่างสมบูรณ์และลงตัว  ซึ่งถือได้ว่าดนตรีไทยมีความร่วมสมัยสอดคล้องตามกาลเวลา  เพียงแต่พวกเราทุกคนต้องเปิดใจและยอมรับว่าดนตรีไทยไม่ได้ล้าหลัง  แต่กับมีความร่วมสมัยกับยุคปัจจุบันได้อย่างดีเยี่ยม

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP