วิวัฒนาการ
การอนุรักษ์ดนตรีไทย
ดนตรีไทยในปัจจุบัน
อุปสรรค
ทัศนคติของนักเรียนดนตรีไทย
ปัญหา
สรุปองค์ความรู้
เว็บไซต์ครูผู้สอน
คณะผู้จัดทำ
 

ปัญหา

 

       ดนตรีไทย ถือว่าเป็นดนตรีประจำชาติไทย ซึ่งมีมาเนิ่นนานนับตั้งแต่สมัยสุโขทัย ซึ่งมีเพียงเครื่องสาย และต่อมาได้พัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสมัยอยุธยา เริ่มมีการนำระนาดต่างๆ เช่น ระนาดทุ้ม ระนาดเอกเหล็ก ระนาดทุ้มเหล็ก เข้ามาผสมวงเพิ่มขึ้น ซึ่งต่อมาสังคมไทยในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกมาก ทำให้คนไทยไม่ให้ความสนใจกับดนตรีไทย แต่กลับไปให้ความสนใจกับดนตรีสากลที่ไม่ใช่ดนตรีประจำชาติมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าดนตรีไทยมีความละเอียดอ่อน และมีความช้า ไม่น่าตื่นเต้นเท่าดนตรีสากล อีกทั้งยังเป็นกระแสนิยมของวัยรุ่นไทยสมัยใหม่ที่นิยมเพลงสากลกันมากขึ้น หากใครไม่รู้จักดนตรีสากลหรือมีความสนใจดนตรีไทยก็อาจจะถูกหาว่าเป็นคนที่ล้าสมัยได้ ทำให้วัยรุ่นหลายคนหันไปเล่นดนตรีสากลมากกว่าที่จะเล่นดนตรีไทยกัน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ดนตรีไทยเริ่มเลือนหายไปจากสังคมไทยและหาดูได้ยากขึ้น อีกประการหนึ่งที่มีผลกระทบกับดนตรีไทยเนื่องจากการที่ไม่มีการสร้างสรรค์หรือแต่งเพลงใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันเลย อย่างเช่น โน้ตเพลง ก็มักจะมีแต่โน้ตเพลงไทยเดิม ไม่มีโน้ตเพลง สตริง หรือเพลงสากล จึงทำให้ดนตรีไทยมีแต่เพลงเดิมๆ ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ดนตรีไทยไม่มีแรงดึงดูดใจให้คนไทยหันมาสนใจกันมากขึ้น
     กระแสนิยมของวงดนตรีวัยรุ่นในปัจจุบันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่อยากเล่นดนตรีสากลมากขึ้นเพราะอยากจะทำตามและเลียนแบบนักดนตรีที่ตัวเองชื่นชอบ ในมุมกลับกัน ดนตรีไทยมักมีแต่ผู้ใหญ่ที่ชอบเล่น ทำให้ถูกมองว่าคนที่เล่นดนตรีไทยจะต้องเป็นคนแก่เท่านั้น  และในการเล่นดนตรีไทยนั้นส่วนใหญ่มักจะต้องนั่งพับเพียบในขณะที่เล่นดนตรีไทยเพื่อความสวยงามของท่วงท่าและการจับเครื่องดนตรี ซึ่งแตกต่างกับดนตรีสากลปัจจุบันที่ไม่ต้องนั่งพับเพียบ แต่สามารถนั่งตามความสะดวกในการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละชนิด ซึ่งวัยรุ่นหลายคนก็ไม่ชอบที่จะนั่งพับเพียบเป็นเวลานาน เนื่องจากไม่เคยชินและเมื่อยล้า จึงเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ไม่อยากเรียนและเล่นดนตรีไทย
       จากสาเหตุข้างต้นที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนแต่เป็นสาเหตุที่ทำให้ดนตรีไทยในปัจจุบันเริ่มมีบทบาทน้อยลงในสังคมไทย แต่ก็ได้มีคนรุ่นใหม่ที่พยายามนำดนตรีไทยมาผสมผสานกับดนตรีสากลและทำให้สอดคล้องกับเพลงในสมัยใหม่อย่างเช่นวงแทททูร์ คัลเลอร์ ที่มีการนำเอาเครื่องดนตรีไทยหลายชนิดเข้ามาผสมผสานในเพลง Thailand Open อาทิเช่น ระนาด กลองยาว ฉิ่งและฉาบ ซึ่งทำให้เพลงที่ออกมามีกลิ่นอายของความเป็นไทยและแสดงให้ทั่วโลกได้รู้ว่า “ดนตรีไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก” ซึ่งถือเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่อาจจะพลิกดนตรีไทยให้มีบทบาทมากขึ้นในยุคของโลกโลกาภิวัฒน์และช่วยปลูกฝังให้เด็กไทยหันมาสนใจดนตรีไทยมากขึ้น และทำให้วัยรุ่นไทยมีจิตสำนึกในการพัฒนาดนตรีไทยให้ก้าวหน้าทันสมัย เผื่อไม่แน่ว่าสักวันหนึ่ง เราอาจจะเห็นชาวต่างชาติเกิดกระแสนิยมหันมาฟังเพลงไทยกันก็เป็นได้...

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP