การเปรียบเทียบการเดินทางในเมืองและชนบท
 

การเปรียบเทียบการเดินทางในเมืองและในชุมชน

 

 

        ในเมือง การเดินทางไปในที่ต่างๆของตัวเมืองมักจะมีมากและหลากหลายกว่าชนบททำให้ไปได้สะดวกกว่าแต่มีข้อเสียคือ
ตัวเมืองใหญ่ๆจะจัดการจราจรไม่ดีนัก จนทำให้เกิดปัญหาจราจรขึ้น แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของคนในเมืองอยู่แล้วเพราะคนในเมืองไม่ได้มีแค่รถยนต์ส่วนตัวอย่างเดียว ซึ่งในเมืองมีทั้ง รถไฟ เรือ เครื่องบิน รถไฟฟ้า เป็นต้น

 

         ในชนบท ในการเดินทางไปในชุมชนชนบทนั้น ถึงแม้จะไม่มีปัญหาเรื่องรถติดก็จริงแต่ก็มียานพาหนะที่ใช้ในการขับขี่น้อยอีกทั้งสภาพถนนก็มักจะไม่ดีเทียบเท่าตัวเมืองแต่ก็ยังสัญจรไปไหนมาไหนได้ และการสัญจรในระหว่างการเดินทางในชนบทนั้นก็จะเห็นทัศนีย์ภาพที่สวยงามสะอาดตาและส่วนมากจะไม่มีขยะตามทางตามที่ต่างๆ และในระหว่างการเดินทางนั้นก็จะเห็นแต่ทุ่งนาเขียวขจีแล้วและมีกลิ่นหอมของทุ่งนาอีกด้วย

 

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP