การเปรียบเทียบการเดินทางในเมืองและชนบท
 

การเปรียบเทียบความเป็นอยู่ของคนในเมืองละชนบท

 

 

         ในเมือง ความเป็นอยู่ของคนในเมืองนั้น ส่วนมากจะเป็นคอนโดหรือหมู่บ้านใหญ่ๆที่อยู่ติดๆกันเพราะคนในเมืองมีจำนวนประชากรที่มากและหนานแน่นจึงทำให้สร้างบ้านหลังเดี่ยวมากๆไม่ได้และพื้นที่ไม่พอในการอยู่อาศัย และคนในเมืองนั้นก็จะหวังแต่ผลประโยชน์เพราะเนื่องจากมีการแข่งขันสูงมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีกว่า จึงทำให้สภาพความเป็นอยู่ของตนดีกว่าของผู้อื่นเสมอ

 

         ในชนบท มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย อาศัยอยู่กันเป็นหมู่บ้านเวลาจะจัดกิจกรรมอะไรต่างๆ คนในหมู่บ้านก็จะมาช่วยกันจัดกิจกรรมนั้นๆมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกัน เวลามีปัญหาหรือเดือดร้อนอะไรก็จะช่วยกันอยู่เสมอถึงแม้ว่าในชนบทจะไม่ค่อยมีฐานะก็ตามแต่คนในชนบทก็ใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย

 

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP