การเปรียบเทียบการเดินทางในเมืองและชนบท
 

การเปรียบเทียบเทคโนโลยีของคนในเมืองและชนบท

 

 

         ในเมือง ประชากรในเมืองมักจะมีเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางที่เชื่อมต่อระหว่างความสัมพันธ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การสมัครเข้าทำงาน การสมัครเรียน การสมัครสมาชิกอะไรต่างๆมากมายนั้น เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางทั้งสิ้นแต่ถ้าจะพูดถึงข้อเสียของเทคโนโลยีในสมัยใหม่มักจะใช้กันไปในทางที่ผิดหรือไปในทางล่อลวงที่ผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก

 

 

        ในชนบทอาจจะมีไม่ค่อยมากสักเท่าไรในเรื่องของเทคโนโลยีแต่ก็ยังไม่ถึงกลับล้าสมัยไปเลยซะเมื่อไหร่บางบ้านหรือบางหรือบางชุมชนอาจจะมีเป็นที่หลักๆอย่างเช่นหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็จะมีเป็นที่ๆแตกต่างกันไปแล้วก็ปล่อยสัญญาณให้คนอื่นได้ใช้อย่างทั่วถึงเพราะว่าเครื่องมือสื่อสารมันครบวงจร และแพร่หลายไปในทุกๆที่จึงสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างทั่งถึง
ที่มา :

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP