ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2557
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2557
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2557
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2557
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
โครงงานพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้
 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 | รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

site
ชื่อเรื่อง
Link
รายการปรับปรุง
หมายเหตุ
575501
ทัศนคติของนักเรียนเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านชุมชนวัดไทร    
575502
พืชเศรษฐกิจอำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์    
575503
ไหว้พระ 9 วัด อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์    
575504
ของที่ระลึกจากบ้านหนองสังข์ อ.ลาดยาว  
575505
ทัศนคติของนักเรียนเกี่ยวกับอาหารขึ้นชื่อของ อำเภอชุมแสง *  
575506
ดงแม่นางเมือง เมืองเก่าในจังหวัดนครสวรรค์    
575507
ทัศนคติของนักเรียนเกี่ยวกับสีของดอกกุหลาบ    
575508
ขนมพื้นบ้านตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย    
575509
ทัศนคติของนักเรียนเกี่ยวกับขนมพื้นบ้านชุมชนเนินสะเดา    
575510
ขนมพื้นบ้านชุมชนบ้านเขาดิน อ.เก้าเลี้ยว    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 | รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

site
ชื่อเรื่อง
Link
รายการปรับปรุง
หมายเหตุ
575601
ทัศนคติของนักเรียนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ   ตรวจแล้ว
575602
ทัศนคติของนักเรียนเกี่ยวกับเพศศึกษา   ตรวจแล้ว
575603
ผลไม้เมืองไทยเพื่อสุขภาพ   ตรวจแล้ว
575604
ทัศนคติของคนไทยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย   ตรวจแล้ว
575605
ทัศนคติของนักเรียนเกี่ยวกับวัยรุ่นกับการใช้ภาษาไทย   ตรวจแล้ว
575606
ร้อยละของความขยันในห้องเรียน   ตรวจแล้ว
575607
ทัศนคติของนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาขยะในโรงเรียน   ตรวจแล้ว
575608
ปัญหาวัยรุ่นท้องในวัยเรียน   ตรวจแล้ว
575609
ทัศนตดิของนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาอินเทอร์เน็ต   ตรวจแล้ว
575610
ทัศนคติของนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาคอรัปชั่น   ตรวจแล้ว

 <<= กลับไปหน้าเดิม | << ด้านบน >>

 

Copyright © 2006-2014, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP