ชื่อ นาย สิทธิโชค ปั่นพุด                          ชื่อเล่น เจมส์
นิสัยส่วนตัว ขี้เล่น สนุกสนาน เฮฮา
อาหารที่ชอบ ผัดกระเพราปลาหมึก
ศิลปินคนโปรด วง 25 hours
เพลงที่ฉันชอบ คือเพลง ขอเช็ดน้ำตา      ชื่อนักร้อง แบงค์วง clash
งานอดิเรก เล่นฟุตบอลเป็นประจำ
ภาพยนตร์ที่ประทับใจ คือ fast and furious 7
ครูที่ชื่นชอบ ครู สุพจน์
วิชาที่ฉันชอบ พละศึกษา
สถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันชอบ Big C
ประเทศที่ใฝ่ฝันอยากจะไป อังกฤษ

ข้อมูลการศึกษา
ปี 2545  ชั้นอนุบาลศึกษา โรงเรียน วัดไทรใต้   อำเภอ เมือง   จังหวัด นครสวรรค์
ปี 2547  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน วัดไทรใต้   อำเภอ เมือง   จังหวัด นครสวรรค์
ปี 2553  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน วัดไทรใต้   อำเภอ เมือง   จังหวัด นครสวรรค์
ปี 2554  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม   อำเภอ   จังหวัด นครสวรรค์
ปี 2556  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน  นวมินทราชูทิศ มัชฌิม     อำเภอ   จังหวัด นครสวรรค์
ปี 2557  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน  นวมินทราชูทิศ มัชฌิม     อำเภอ   จังหวัด นครสวรรค์
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม   ครูที่ปรึกษา นาย สมพงษ์ เชเดช นางกัญจนา เชเดช
เรื่องราวที่น่าประทับใจในขณะศึกษา
1. สมัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียน วัดไทรใต้
บรรยายเรื่องที่ประทับใจ ได้รับรางวัลการแข่งขันฟุตบอล ตอน ป.4
2. สมัยเรื่องระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
บรรยายเรื่องที่ประทับใจ ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอล ตอน ม.3

ความภาคภูมิใจที่ได้รับในการศึกษาอยู่ในโรงเรียน

  • รางวัล หรือ อื่นๆ ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอล ตอน ม.1  
  • รางวัล หรือ อื่นๆ ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอล ตอน ม.2  
  • รางวัล หรือ อื่นๆ ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอล ตอน ม.4  
  • รางวัล หรือ อื่นๆ ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอล ตอน ม.5  
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP