ข้อมูลของฉัน

ชื่อ นางสาวธันย์ชนก โยธิโน
ชื่อเล่น กิ๊ฟ
เลขประจำตัว 14601
โรคประจำตัว ไม่มี
นิสัยส่วนตัว ง่ายๆเฮฮาอารมณ์ดียิ้มง่าย
อาหารที่ชอบ ซูซิ
 ศิลปินคนโปรด บอย พีชเมกเกอร์
 เพลงที่ฉันชอบ คือ เนื้อคู่
งานอดิเรก ชอบเล่นอินเทอร์เน็ต ฟังเพลง
ความใฝ่ฝัน อยากไปเที่ยวรอบโลก
อาชีพที่ฝัน ครู
ภาพยนตร์ที่ประทับใจ คือ first love
ครูที่ชื่นชอบ ครูชุลีพร กิ่งสุคนธ์
     วิชาที่ฉันชอบ คือ อังกฤษ
     สถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันชอบ ทะเล
     ประเทศที่ใฝ่ฝันอยากจะไป ญี่ปุ่น

การศึกษาของฉัน
ปี 2545 ชั้นอนุบาลศึกษา โรงเรียนอนุชนวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ปี 2548 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุชนวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ปี 2553 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุชนวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ปี 2554 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ปี 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ปี 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ครูที่ปรึกษา คือ อาจารย์ชุลีพร กิ่งสุคนธ์

 
     
 
   

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

   
SITEMAP