แบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่อง ขนมไทย


คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1. ข้อใดเป็นส่วนผสมหลักของขนมไทย
ก. แป้ง ข้าว น้ำตาล
ข. แป้ง น้ำตาล ไข่
ค. ไข่ น้ำตาล กะทิ
ง. แป้ง น้ำตาล มะพร้าว

2. ข้อใดเป็นขนมไทยประเภททอด
ก. ทองเอก
ข. ฝอยทอง
ค. ทองหยิบ
ง. กรอบเค็ม

3. ขนมในข้อใดเป็นขนมไทยแท้ ๆ ตั้งแต่สมัยโบราณ
ก. ลอดช่อง
ข. ซาหริ่ม
ค. เม็ดขนุน
ง. ขนมผิง

4. ขนมไทยที่ใช้อุปกรณ์เฉพาะในการทำคือขนมชนิดใด
ก. กะละแม
ข. กะท้อนลอยแก้ว
ค. ฝอยทอง
ง. ขนมครก

5. ลักษณะเด่นของขนมน้ำดอกไม้คือข้อใด
ก. ขนมมีกลิ่นหอมเหมือนดอกกุหลาบ
ข. ขนมที่มีหน้าบุ๋มตรงกลาง
ค. ขนมฟูแตกเป็นสามแฉกเหมือนดอกไม้บาน
ง. ขนมมีเนื้อร่วนซุย เบา

6. ขนมในข้อใดมีลักษณะการปรุงเหมือนกับขนมกล้วย
ก. ขนมต้ม
ข. ขนมฟักทอง
ค. ขนมแป้งจี่
ง. ขนมต้มน้ำวุ้น

7. ทางมะพร้าวที่คาดทับบนห่อขนมสอดไส้เรียกว่าอะไร
ก. นมนาง
ข. ทับทรวง
ค. เตี่ยว
ง. ผ้านุ่ง

8. ไส้ขนมต้มขาวทำด้วยอะไร
ก. ถั่วกวน
ข. กระฉีก
ค. งาดำกวน
ง. ถั่วนึ่งผสมงาขาว

9. . ขนมถั่วแปบทำด้วยแป้งชนิดใด
ก. แป้งข้าวเจ้า
ข. แป้งข้าวเหนียว
ค. แป้งข้าวโพด
ง. แป้งมัน

10. ถ้าต้องการให้ขนมไทยมีกลิ่นหอมควรทำอย่างไร
ก.อบควันเทียน
ข.เติมน้ำอบไทย
ค.เติมน้ำลอยดอกไม้
ง.เติมแป้งร่ำ


ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ
ผลการพิจารณา
<< เฉลยคำตอบ >>
source code ต้นฉบับคัดแปลงมาจาก ครูชัยมงคล เทพวงษ์ http://chaiwbi.com
SITEMAP