ส้มตำ
ต้มยำกุ้ง
ต้มข่าไก่
แกงเขียวหวานไก่
น้ำพริกกะปิ
ลาบหมู
แบบทดสอบหลังเรียน
เว็บไซต์ครูผู้สอน
คณะผู้จัดทำ
 

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง :   อาหารพื้นบ้านของชุมชนบ้านหนองกรด
ผู้จัดทำ :   1. นาย ณัฐวุฒิ สุธรรมมา             เลขที่ 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                2. นาย  สญชัย ตั้งถิ่น                   เลขที่ 7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                3. นางสาว  เนาวรัตน์ พุ่มโพธิ์      เลขที่ 16 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                4. นางสาว ชลลดา กันพุ่ม            เลขที่ 25 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
้่่               5. นางสาว พิมพ์ลภัส แรงเขตกิจ  เลขที่ 43  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 

           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง อาหารพื้นบ้านของชุมชนบ้านหนองกรด
1. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของอาหารพื้นบ้าน
2. เพื่อการเรียนรู้คุณประโยชน์ของอาหารพื้นบ้าน
3. เพื่อทำให้อาหารพื้นบ้านได้เป็นที่รู้จัก
4. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง อาหารพื้นบ้านของชุมชนบ้านหนองกรด     ที่ URL :

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP