ประวัตืความเป็นมา
น้ำตาลโตนดห้วยกรด
อุปกรณ์ในการทำน้ำตาลโตนด
วิธีการทำน้ำตาลโตนด
การสังเกตน้ำตาลแท้หรือเทียม
เกร็ดความรู้ที่นำมาฝาก
แบบทดสอบหลังเรียน
เว็บไซต์ครูผู้สอน
คณะผู้จัดทำ
 

การสังเกตน้ำตาลแท้หรือเทียม

ที่มา: https://sites.google.com/site/sunyreiynrunataltond/5-kar-sak

ข้อสังเกตน้ำตาลปึกแท้หรือน้ำตาลปึกเทียม

ความแตกต่างระหว่างน้ำตาลโตนดแท้กับน้ำตาลโตนดเทียม

น้ำตาลโตนดแท้
 
น้ำตาลโตนดเทียม

1. สีจะออกแดง

2. ถูกอากาศจะเหลว

3. รสหวานนุ่ม

4. มีกลิ่นตาลโตนดชัดเจน

5. เนื้อละเอียด

1. สีจะออกขาว

2. แข็งอยู่ได้นาน

3. รสหวานเลี่ยน

4. มีกลิ่นตาลโตนดน้อย

 

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP