การสานกระเป๋า
อุปกรณ์ในการทำกระเป๋า
-เส้นพลาสติก
-กรรไกร
-สายวัด
เริ่มต้นจากการวัดเส้นพลาสติก             

      ส่วนของกระเป๋า -เส้นตั้งยาว     85   cm.     15 เส้น
      -เส้นนอนยาว   90   cm.       9 เส้น
      -เส้นสานยาว 100  cm.      15 เส้น                 
      -เส้นเก็บขอบปากยาว  150 cm.  1 เส้น
       หูกระเป๋า   -เส้นกลางยาว 100 cm. 1 เส้น
     -เส้นไขว้ยาว 120 cm.  2 เส้น

ขั้นตอนการทำ วางเส้นตั้ง 15 เส้น ตามแนวตั้ง
แล้วนำเส้นนอน 9 เส้น มาสานขัดกับเส้นตั้ง โดยยกเส้นที่1 แล้วสานสับหว่างกันเน้นให้เส้นแนวนอนชิดกัน  
จากนั้นนำเส้นสานทั้ง 15 เส้น มาสานขึ้นไปด้านบนให้ครบ โดยเราจะเว้นเส้นตั้งเอาไว้ไม่ต้องสานไปจนหมด
ถ้าเรากลัวเส้นที่สานไว้แล้วจะหลุด ให้พับเส้นที่อยู่ข้างล่างแล้วสอด จะช่วยล็อคเส้นไม่ให้หลุดได้
จากนั้นนับเส้นสานจากข้างบนลงข้างล่าง เส้นที่ 10 แล้วสานสลับกัน
สานเส้นให้ครบทุกเส้นด้านข้างของกระเป๋า พอถึงอีกมุม ก็นับเส้นสาน เส้นที่ 16 เหมือนเดิม
สานเส้นจนรอบทั้งใบ แล้วสอดเส้นตามลายแนวนอน ให้ครบทุกเส้น
จากนั้นใช้เส้นเก็บขอบปาก มาทาบลงบนปากกระเป๋า แล้วพับเส้นด้านในลงมาทับเส้นเก็บปากอีกที พับเก็บให้รอบทั้งใบ
พอทำจนครบรอบ พับเส้นที่อยู่ด้านนอกลงมาทับเส้นเก็บขอบปากอีกครั้ง เป็นอันเสร็จการเก็บขอบปากกระเป๋า
สอดเส้นที่เหลือให้ยาวประมาณ ครึ่งกระเป๋า แล้วตัดเส้นให้สวยงาม ห้ามเห็นปลายเส้นโผล่ออกมานอกตัวงาน
จากนั้นมาถึงขึ้นตอนการทำหู ใช้ทั้งหมด 3 เส้น โดยพับเส้นไขว้ด้านบนไปใต้เส้นหลักแล้วพับเส้นไขว้ด้านล่าง ประกบให้เท่ากัน พับไปเรื่อยๆความยาว 35 cm. 
ขั้นตอนสุดท้ายใสหูกระเป๋า สอดเส้นของหูกระเป๋าทั้งสามเส้นลงไปในช่องของปากกระเป๋า โดยจะให้แคบหรือกว้างก็ตามใจเราได้เลย
ส่วนเส้นไข้วที่เหลืออีก 2 เส้น พับตลบออกไปด้านข้าง เพื่อทำเป็นดอกให้สวยงาม ตัดเส้นเก็บงานให้เรียบร้อยที่มา :
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP