บ้านชุมชนของฉัน


บ้านของผม ครอบครัวของผมมีสมาชิกอยู่  คน มีพ่อมีแม่พี่สาวและผมครอบครัวของผมอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 38/1 หมู่12 ตำบล หัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ครอบครัวของผมอยู่กันแบบมีความสุขตอนนี้ครอบครัวของผมได้หวังไว้ว่าอยากจะให้ลูกเรียนจบสูงสูงจะได้มีงานทำที่ดี จะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยเหมือนพ่อกับแม่ พ่อกับแม่ผมพูดเป็นประจำว่า อย่าพึ่งคิดเรื่องอื่น ให้เรียนให้จบก่อนมีงานทำที่ดีหาเลียงครอบครัวได้ก่อน แม่กับพ่อผมจะพูดอยู่บ่อย ด้วยความที่พ่อกับแม่ผมเป็นห่วงและรักผม ฉันจึงเข้าใจและนึกถึงคำที่พ่อกับแม่สอนอยู่ตลอด และผมจะตั้งใจเรียนให้มีงานทำสูงสูงจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนที่พ่อกับแม่บอกเมื่อถึงวันที่ผมประสบความสำเร็จผมจะกับมาเลี้ยงดูพ่อกับแม่เหมือนอย่างที่พ่อกับแม่เคยเลี้ยงดูผม ประวัติอำเภอเก้าเลี้ยว  อำเภอเก้าเลี้ยวมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาปี  พ.ศ. 2512  ประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  9  กันยายน  2512  โดยตั้งตำบลเก้าเลี้ยวเป็นกิ่งอำเภอเก้าเลี้ยว    การปกครองขึ้นกับอำเภอ บรรพตพิสัย  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2512  รวมตำบลมหาโพธิ  ตำบลเขาดิน  ตำบลหนองเต่า  และตำบลหัวดงไว้ในปกครองด้วย  โดยอาศัยห้องแถวในตลาดเก้าเลี้ยว  เป็นที่ทำการชั่วคราว เป็นที่ทำการกิ่งอำเภอเก้าเลี้ยว  เมื่อวันที่  1  มกราคม  2513 ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอำเภอเก้าเลี้ยว  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2516  และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เล่มที่  90  ตอนที่  75    ลงวันที่ 28  มิถุนายน  2516  และประกอบพิธีเปิดป้ายที่ว่าการอำเภอ  เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2516
ประวัติความเป็นมาของชื่อ “ เก้าเลี้ยว “  สันนิษฐานได้  2  ทาง  คือ


1.  จากเพี้ยนเสียง  เดิมประชากรส่วนใหญ่ปลูกกล้วยไข่เป็นสินค้า  มีชาวจีนซึ่งเป็น พ่อค้าคนกลางรับซื้อกล้วยไข่ไปขาย  โดยขนส่งทางเรือ  ครั้นเมื่อมาถึงตลาดเก้าเลี้ยวในปัจจุบัน ชาวจีนจะตะโกนบอกนายท้ายเรือ  เป็นภาษาจีน  “  เก๋าเหลี่ยว “  ซึ่งแปลว่า  “ ถึงแล้ว “  เพื่อให้ นายท้ายเรือปล่อยเรือของตนเมื่อมีการตะโกนว่า  “ เก๋าเหลี่ยว “ บ่อยๆ เข้าคนฟังได้ยินนำไปพูด ต่อๆ กันเสียงอาจเพี้ยนไปเป็น  “ เก้าเลี้ยว “ ก็เป็นไปได้
2.  จากสภาพภูมิศาสตร์  เดิมการเดินทางจากจังหวัดนครสวรรค์  ต้องใช้เรือเป็นพาหนะ แล่นไปตามแม่น้ำปิง  เรือต้องแล่นผ่านคุ้งน้ำน้อยใหญ่ที่คดเคี้ยวคดไปมา  นับถึงหมู่บ้านนี้ได้ เก้าเลี้ยวพอดีชาวบ้านจึงขนานนามว่า  “บ้านเก้าเลี้ยว “ 
           คำขวัญประจำอำเภอเก้าเลี้ยว 
“ เก้าคุ้งคดเคี้ยว                        เก้าเลี้ยวเลื่องลือ
ฝรั่ง - บะหมี่ขึ้นชื่อ                    นับถือหลวงพ่อเฮง

 
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP