ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2558
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2556
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2558
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2558
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
โครงงานพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้
 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 | รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

site
ชื่อเรื่อง
Link
รายการปรับปรุง
หมายเหตุ
585301
อาหารท้องถิ่นบ้านบางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์    
585302
ดอกไม้หอมพื้นบ้านอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์    
585303
อาหารพื้นบ้านชุมชนเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์    
585304
วิถีชาวบ้านลานสัก จังหวัดอุทัยธานี    
585305
ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อผลไม้พื้นบ้านอำเภอบรรพตพิสัย    
585306
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านชุนชนโพทะเล จ.พิจิตร    
585307
พืชผักพื้นบ้านตำบลบึงเสนาท อ.เมืองนครสวรรค์    
585308
ไหว้พระ 7 วัดอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์    
585309
ไหว้พระ 7 วัดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์    
585310
ไหว้พระ 7 วัดอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 | รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

site
ชื่อเรื่อง
Link
รายการปรับปรุง
หมายเหตุ
585401
การรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ในทัศนคติของนักเรียน    
585402
จิ้งหรีดพื้นบ้านตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์    
585403
ทัศนคติของนักเรียนค่อการสื่อสารด้วยภาษาที่สองของนักเรียน    
585404
ทัศนคติของนักเรียนในการรับประทานอาหารจากกล้วย    
585405
การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นในอำเภอบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ตามทัศนคติของนักเรียน    
585406
วิถีชาวบ้าน น้ำตาลโตนด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท    
585407
ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อของขวัญในวันวาเลนไทน์    
585408
ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อประโยชน์ของสมุนไพรพื้นบ้าน อ.เก้าเลี้ยว    
585409
ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อความสวยงามของปลาท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์    
585410
วิถีชีวิตของชาวบ้านเนินตะโก อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์    

 <<= กลับไปหน้าเดิม | << ด้านบน >>

 

Copyright © 2006-2015, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP