ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2558
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2556
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2558
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2558
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
โครงงานพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้
 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 | รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

site
ชื่อเรื่อง
Link
รายการปรับปรุง
หมายเหตุ
585701
วิถีชีวิตชุมชนท่าแรด อ.บรรพตพิสัย    
585702
วิถีชีวิตชุมชนหนองตางู อ.บรรพตพิสัย    
585703
วิถีชีวิตชุมชนโกรกพระ    
585704
วิถีชุมชนตำบลด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย    
585705
วิถีชุมชนหนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์    
585706
วิถีชีวิตชุมชนบ้านเกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์    
585707
วิถีชีวิตบ้านยางงาม อ.เมืองนครสวรรค์    
585708
วิถีชุมชนหมู่บ้านวังหยวก ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์    
585709
วิถีชีวิตมหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว    
585710
วิถีชีวิตชุมชน เขาหน่อ อ.บรรพตพิสัย    
         

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 | รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

site
ชื่อเรื่อง
Link
รายการปรับปรุง
หมายเหตุ
585801
ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อประเพณีไทยท้องถิ่น    
585802
ไหว้พระ 7 วัดอำเภอแม่วงศ์ อ.เมืองนครสวรรค์    
585803
ไหว้พระ 7 วัดตำบลบางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์    
585804
ไหว้พระ 7 วัดตำบลเจริญผล จังหวัดนครสวรรค์    
585805
ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อขนมไทยพื้นบ้าน    
585806
ไหว้พระ 7 วัดตำบลพระนอน อ.เมืองนครสวรรค์    
585807
ไหว้พระ 7 วัดตำบลมหาโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์    
585808
ไหว้พระ 7 วัดตำบลวัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์    
585809
ไหว้พระ 7 วัดตำบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์    
585810
ไหว้พระ 7 วัดอ.เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์    

 <<= กลับไปหน้าเดิม | << ด้านบน >>

 

Copyright © 2006-2015, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP