ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2558
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2556
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2558
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2558
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
เกณพ์การตัดสินและการให้คะแนน | ดาวน์โหลดแนวคิดวิธีการสร้างเว็บไซต์ | โครงสร้างเว็บไซต์ | การแก้ข้อสอบ
 
คะแนนเต็ม 30 คะแนน

        1. ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล (10 คะแนน)
เว็บเพจแต่ละหน้า ควรมีข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้องไม่ต่ำกว่า 20 บรรทัด

        2. ความถูกต้องและสมบูรณ์ตามองค์ประกอบการออกแบบเว็บไซต์ (10 คะแนน) ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง องค์ประกอบการออกแบบเว็บไซต์ และข้อผิดพลาดการออกแบบเว็บไซต์ รายละเอียด >>>
            2.1 ภาพกราฟิกที่ใช้ต้องเป็นภาพที่ตรงกับข้อมูลเท่านั้น เช่น เว็บไซต์เกี่ยวกับตัวนักเรียน ก็ต้องใช้รูปภาพของนักเรียน ไม่ใช้ภาพที่มาจากแหล่งอื่น
            2.2 เว็บเพจหน้าความใฝ่ฝัน เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ภาพที่จินตนาการตามความใฝ่ฝันของนักเรียนได้ หากนำข้อมูลและรูปภาพจากแหล่งอื่น ๆ ต้องบอกแหล่งที่มา หรือ URL ด้วย

        3. ความถูกต้องของการลิงก์ (Link) (5 คะแนน)

        4. ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ (5 คะแนน)
                 4.1 มีการแสดงชื่อและที่อยู่ของเว็บไซต์ในหน้าเว็บเพจ
                 4.2 มีข้อความที่แถบ Title ของหน้าเว็บถูกต้องหรือไม่
 

Copyright © 2006-2015, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP