ตำนานโบสถ์เทวดาสร้าง

         

 

 

        วัดจอมคีรีนาคพรต มีสิ่งพิเศษกว่าวัดอื่นๆในประเทศคือ โบสถ์ที่นี่เป็นโบสถ์โถง ชาวบ้านเรียกว่า"โบสถ์เทวดาสร้าง" คือมีลักษณะเป็นรูปศาลาโถง ไม่มีผนังทั้งสี่ด้าน ทรงแบบโบราณ เครื่องบนเป็นไม้สักล้วน มุงกระเบื้องยาว 6 วา 2 ศอก กว้าง 4 วา 1 ศอก มีพะไลโดยรอบ
สาเหตุที่เรียกกันว่า “โบสถ์เทวดาสร้าง” นั้น เพราะมีตำนานเล่าสืบกันมาว่า เมื่อแรกสร้างโบสถ์นั้น

       ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างในลักษณะลงเสาพร้อมเครื่องบน แต่ยังไม่ได้ทำการยก ตั้งใจว่าจะยกในอีกวัน แต่ในกลางคืนนั้นเอง ชาวบ้านกลับเห็นแสงสว่างอยู่ทั่วบริเวณที่สร้างโบสถ์ แถมยังได้ยินเสียงมโหรีปี่พาทย์อีกด้วย จึงเชื่อกันว่าเทวดาได้ลงมาช่วยกันยกโบสถ์เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องสร้างต่อ ฉะนั้นโบสถ์แห่งนี้จึงกลายเป็นโบสถ์โถง ไม่มีผนังกั้น

      ครั้งหนึ่ง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จ ได้เสด็จประพาส จังหวัดนครสวรรค์ ทรงเสด็จมายังวัดจอมคีรีนาคพรตแห่งนี้ ทรงได้ทดลองว่า ในเมื่อเป็นโบสถ์เทวาดาสร้างแล้ว จะสามารถจุคนได้เท่าไหร่ จึงทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จมาทั้งหมดนั้นเข้าไปในโบสถ์ ปรากฏว่า เข้าไปได้ทั้งหมด ซ้ำยังไม่เต็มอีกด้วย…

     เรื่องไม่เต็มโบสถ์นั้น ต้องอย่าลืมว่า โบสถ์เป็นโถง ไม่มีผนังกั้น…
ภายในโบสถ์เทวดาสร้าง เป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อปุ้ย” พระพุทธรูปเรือนแก้ว ปางมารวิชัย อันศักดิ์สิทธิ์ สวยงามความยาวหน้าตัก 1.65 มตร สูง 2.5 เมตร พุทธลักษณะเหมือนศิลปะสุโขทัยตอนต้น เรือนแก้วมีความสูง 2.75 เมตร จากศิลปะความงามนั้น ดูแล้วจะได้รับอิทธิพลมาจากขอมศิลปะบายน


 

 

 

ที่มา : https://goo.gl/xwnwha

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP