แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่อง Legend Of Nakhonsawan


คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1. ชาวบ้านได้ไปพบอะไรในแม่น้ำ ตรงหน้าผา?
ก. ไม้จันทร์หอม
ข. ไม้จันทร์ดำ
ค. ไม้จันทร์ผา
ง. ไม้สัก

2. ตำนานดงแม่นางเมือง ปัจจุบันอยู่ในอำเภออะไร?
ก. อำเภอ ท่าตะโก
ข. อำเภอ บรรพตพิสัย
ค. อำเภอ ไพศาลี
ง. อำเภอ ตาคลี

3. จระเข้อีกตัวที่คล้ายกับด่างเกยชัย ที่ชาวบ้านชอบคิดว่าเป็นตัวเดียวกันมีชื่อว่าอะไร?
ก. ด่างคลองแสนแสบ
ข. ด่างคลองบางปะกง
ค. ด่างคลองบางละมุง
ง. ด่างคลองบางมุด

4. จำนวนข้าราชบริพาร ที่เข้าไปจุอยู่ในโบสถ์เทวดาสร้างเท่าไหร่?
ก. 235
ข. 250
ค. 100
ง. 493

5. ในอดีตหนองสมบุญ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร?
ก. หนองโพ
ข. หนองสาหร่าย
ค. หนองบัว
ง. หนองโสน

6. การแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ เกิดขึ้นหลังจากเกิดโรคระบาดอะไรในจังหวัดนครสวรรค์?
ก. โรคไข้หวัดนก
ข. โรคไข้หวัด2009
ค. โรคห่า
ง. โรคท้องร่วง

7. วัดที่มีตำนาน พระนอนกินเณร คือวัดอะไร?
ก. วัดพระบาง
ข. วัดไทรเหนือ
ค. วัดนครสวรรค์
ง. วัดเขากบ

8. หลวงพ่อที่ได้รับถวายที่ดินจากตากบยายเขียดชื่อว่าอะไร?
ก. หลวงพ่อทอง
ข. หลวงพ่อตุ้ย
ค. หลวงพ่อเงิน
ง. หลวงพ่อเต่า

9. พระพุทธรูปที่ถูกประดิษฐานไว้ในโบสถ์ คือพระพุทธรูปองค์ใด?
ก. หลวงพ่อจ้อย
ข. หลวงพ่อปุ้ย
ค. หลวงพ่อโสธร
ง. หลวงพ่อทวด

10. เจ้าผู้ครองนครเป็นหญิง ทรงพระสิริโฉมมาก มีชื่อว่าอะไร?
ก. แม่เอื้องฟ้า
ข. แม่ดาวเรือง
ค. แม่คำแก้ว
ง. แม่ศรีเมือง


ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ
ผลการพิจารณา
<< เฉลยคำตอบ >>
source code ต้นฉบับคัดแปลงมาจาก ครูชัยมงคล เทพวงษ์ http://chaiwbi.com
SITEMAP