../images/menu2559b_02.jpg
 

ข้อมูลนักเรียน

0

          ชื่อ นางสาว พัณณิตา แน่นอุดร
ชื่อเล่น แพรว เลขประจำตัว 15350 โรคประจำตัวโรคภูมิแพ้อากาศ
          ชื่อเพื่อนสนิท น.ส.วิภาดา ภู่ประดิษฐิ์
          ชื่อบิดา นายทองพันธ์ แน่นอุดร ไม่ทราบอาชีพเพราะไม่ได้อยู่ด้วยกันชื่อมารดน.ส.บุญเชิญ นิ่มโฉม ประกอบอาชีพรับจ้าง
          นิสัยส่วนตัว เป็นคนขี้เบื่อง่าย งี่เง่า เจ้าอารมณ์ ไม่ค่อยรับฟังเหตุผลเท่าไร บางเวลาก็เฮฮาสนุกสนาน
          อาหารที่ชอบ ชอบทุกอย่างที่กินได้ เช่น ผัดกระเพรา ต้มจืด แกงจืด ต้มยำ พัดผัก ผักผลไม้ต่างๆ
          ศิลปินที่ชื่นชอบ วงมหาหิง บอดีแสลม
          เพลงที่ชื่นชอบ สีดา ความเชื่อ ทศกัณฑ์ นางวันทองสองใจ พระลักษณ์ผู้เสียสละ
          งานอดิเรก ชอบฟังเพลง วาดรูป ทำงานต่างๆ
          ภาพยนตร์ที่ประทับใจ ชีวิตเพื่อชาติ รักนี้เพื่อเธอ
          วิชาที่ชื่นชอบ คอมพิวเตอร์ สังคม ศิลปะ ภาษาไทย ศิลปะ
          คุนครูที่ชื่นชอบ ครู จตุพร ขาวพลาย ครู จรินทร์ สิทธิวะ ครู ไปร์
          สถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไป ทะเล และ ชอบสถานที่ที่เป็นธรรมชาติร่มเย็น          

          ประเทศที่ใฝ่ฝันอยากจะไป เกาหลี ญี่ปุ่น เยอรมัน

รื่องราวที่ประทับใจขณะศึกษา
          (1)ชอบตอนเรียนที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ สนุกสนาน ไม่เครียด เฮฮา อาจารย์สอนแล้วเข้าใจ

          การศึกษา
ปีพุทธศักราช 2547 ชั้นอนุบาลศึกษา 1 โรงเรียนวัดหูกวาง อำเภอ หูกวาง จังหวัด นครสวรรค์
ปีพุทธศักราช 2548 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ อำเภอ เก้าเลี้ยวจังหวัด นครสวรรค์
ปีพุทธศักราช 2554ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์อำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัด นครสวรรค์
ปีพุทธศักราช 2555ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมืองจังหวัด นครสวรรค์
ปีพุทธศักราช 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมืองฯ จังหวัด นครสวรรค์
ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมืองฯ จังหวัด นครสวรรค์


0

บ้านนของฉัน
          บ้านเลขที่ 7/9 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ลักษณะบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียวสภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติ เป็นชนบท ข้างๆบ้านก็เป็นญาติพี่น้อง บริเวณบ้านมีพืชสวนบรรยากาศร่มเย็นเต็มไปด้วยต้นไม้

การเดินทาง
          ไปรถประจำทาง นครสวรรค์-บรรพตพิสัย เดินทางไป-กลับ 20 บาท

 

ความใฝ่ฝันของฉัน
          ครู/นักร้อง/นักออกแบบ


 

 

 

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP