../images/menu2559b_02.jpg
 

ข้อมูลของฉัน

ชื่อ นางสาวชลดา นามสกุล สิงห์ลอ ชื่อเล่น ทราย ฉายา ชลลี่
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติไทย ศาสนา พุทธ
เกิด วันเสาร์ที่16 มกราคม พ.ศ. 2542
อายุ17
ข้าพเจ้าเป็นบุตรคนที่1
ที่อยู่118/3 หมู่12 ตำบล บ้านแก่ง อำเภอ บ้านแก่ง
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล[email protected]การศึกษา ปีพุทธศักราช2547-2548 ชั้นอนุบาลศึกษา1-2 โรงเรียน ชุมชนวัดบ้านแก่ง จังหวัด นครสวรรค์
ปีพุทธศักราช2549 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียน เทศบาลวัดไทรเหนือ จังหวัด นครสวรรค์
ปีพุทธศักราช2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียน เทศบาลวัดไทรเหนือจังหวัด นครสวรรค์
ปีพุทธศักราช2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
ปีพุทธศักราช2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมืองฯ จังหวัด นครสวรรค์
ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
การศึกษา ปีพุทธศักราช2547-2548 ชั้นอนุบาลศึกษา1-2 โรงเรียน ชุมชนวัดบ้านแก่ง จังหวัด นครสวรรค์
ปีพุทธศักราช2549 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียน เทศบาลวัดไทรเหนือ จังหวัด นครสวรรค์
ปีพุทธศักราช2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียน เทศบาลวัดไทรเหนือจังหวัด นครสวรรค์
ปีพุทธศักราช2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
ปีพุทธศักราช2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมืองฯ จังหวัด นครสวรรค์
ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์นิสัยส่วนตัว เป็นคนกวนๆ ชอบยิ้ม และเล่นคือเล่นงานคืองาน
คติประจำใจ ไม่ใช่ผู้หญิงแข็งแกร่ง แต่เพราะประสบการ์ณสอนให้เป็น

นิสัยส่วนตัว เป็นคนกวนๆ ชอบยิ้ม และเล่นคือเล่นงานคืองาน
คติประจำใจ ไม่ใช่ผู้หญิงแข็งแกร่ง แต่เพราะประสบการ์ณสอนให้เป็น
งานอดิเรก ถ่ายรูป คุยกับหมา
ห ความชอบส่วนตัว
สีทีชอบ เขียว แดง ส้ม เหลือง
ต้นไม้ที่ชอบ ต้นกระบองเพชร
อาหารที่ชอบ หมู กระทะ
วิชาที่ชอบ ภาษาเคมี วิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ หนังที่ชอบดูแวมไพร์ ทไวไลท์
เพลงที่ชอบฟัง เพียงหนึ่งครั้ง
นักร้องที่ชอบ ค็อกเทล
สัตว์ที่ไม่ชอบจิ้งเหลน
โรคประจำตัว แพ้อากาศ
ของสะสม ตุ๊กตา ความใฝ่ฝันของฉัน อยากเป็นครูสอน นักวิทยาศาสตร์
ดาราคนโปรด ต่อ ธนภพ การ์ตูนเรื่องโปรด Monster
เพื่อนสนิท นางสาวชมพูนุท ชาญเชิงค้า นางสาวรัชฎาภรณ์ เนียมสินธุ์ นางสาวสิริพร พรมอุทัย

 

 

 

 

 

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP