ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2559
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2559
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2559
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2559
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
โครงงานพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้
 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 | รายชื่อสมาชิกกลุ่ม  |  05

site
ชื่อเรื่อง
Link
รายการปรับปรุง
หมายเหตุ
595501
เรื่องเล่าจากบ้านหนองเขนง ตรวจแล้ว  
595502
อาชีพเศรษฐกิจของบ้านมะเกลือ ตรวจแล้ว  
595503
วิถีชุมชนบ้านหนองเต่า ตรวจแล้ว  
595504
เรื่องเล่าจากบ้านเก้าเลี้ยว ตรวจแล้ว  
595505
เรื่องเล่าจากบ้านบางม่วง ตรวจแล้ว  
595506
เรื่องเล่าจากบ้านหนองตางู ตรวจแล้ว  
595507
"บ้านสวยเจ้าพระยา" หมู่บ้านน่าอยู่ ตรวจแล้ว  
595508
วิถีชุมชนบ้านหนองสังข์ ตรวจแล้ว  
595509
เรื่องเล่าจากบ้านบึงน้ำใส 0 ตรวจแล้ว  
595510
"บ้านหนองโรง" หมู่บ้านน่าอยู่ ตรวจแล้ว  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 | รายชื่อสมาชิกกลุ่ม  |  06

site
ชื่อเรื่อง
Link
รายการปรับปรุง
หมายเหตุ
595601
เรื่องเล่าจากบ้านมะเกลือ ตรวจแล้ว  
595602
เรื่องเล่าที่หลังบาง ตรวจแล้ว  
595603
"หนองแพงพวย" หมู่บ้านน่าอยู่ 0 ตรวจแล้ว  
595604
"บ่อไทย" หมู่บ้านน่าอยู่ ตรวจแล้ว  
595605
"เขาล้อ" หมู่บ้านน่าอยู่ 0 ตรวจแล้ว  
595606
เรื่องเล่าจากบ้านหัวดงใต้ ตรวจแล้ว  
595607
เรื่องเล่าที่ดงมะไฟ 0 ตรวจแล้ว  
595608
"วังหยวก" หมู่บ้านน่าอยู่ 0 ตรวจแล้ว  
595609
"หนองยาว" หมู่บ้านน่าอยู่ 0 ตรวจแล้ว  
595610
เรื่องเล่าจากบ้านวังเดื่อ 0 ตรวจแล้ว  

 <<= กลับไปหน้าเดิม | << ด้านบน >>

 

Copyright © 2006-2015, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP