../images/menu2559b_02.jpg
 

สถานที่ที่ชื่นชอบ

          พระราชวังคยองบกกุง วังหลวงที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี
               พระราชวังคยองบกกุง หรือ Gyeongbokgung Palace คือพระราชวังหลวงที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของโซล จึงทำให้มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า 'พระราชวังทางเหนือ' ส่วนพระราชวังอื่นๆ อย่าง พระราชวังชางด็อกกุง ตั้งอยู่ทางตะวันออก และพระราชวังถ็อกซูกุง ตั้งอยู่ทางตะวันตก นอกจากนี้ยังได้ชื่อว่าวังคยองบกนั้น ยังสวยที่สุดในบรรดาพระราชวังทั้ง 5 อีกด้วย *คำว่า ? (กุง) แปลว่า พระราชวัง

               พระราชวังคยองบก เป็นพระราชวังหลักของราชวงศ์โชซอน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1395 ในสมัยของกษัตริย์แทจง (Taejong) ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์โชซอน ก่อนจะถูกเผาไหม้ในช่วงที่ถูกญี่ปุ่นรุกรานในปี ค.ศ.1592 และคงเหลือไว้เพียงซากปรักหักพัง ก่อนที่ห้องกว่า 7700 ห้องในเขตพระราชวัง ได้รับการฟื้นฟูและกู้คืนโดยผู้นำที่ชื่อ ฮึงซอน แดวอนกุน (Heungseon Daewongun) ในปี ค.ศ.1868 ในสมัยของกษัตริย์โกจอง (Gojong) ผู้ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์แรกของเกาหลี

               เมื่อเข้ามายังภายในบริเวณของพระราชวังแล้วนั้น ก็จะพบกับ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี (The National Palace Museum of Korea) ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประตูฮึงแนมุน (Heungnyemun Gate) ที่เป็นประตูแรกที่อยู่ภายในพระราชวัง เป็นบริเวณเดียวกับที่มีการแสดงพิธีการผลัดเปลี่ยนเวรยาม หรือ Royal Guard Changing Ceremony นั่นเอง ซึ่งพิพิธภัณฑ์นี้ค่าเข้ารวมอยู่ในค่าเข้าวังแล้ว วันธรรมดาเปิด 9:00-18:00 วันหยุดเปิด 9:00-19:00 และปิดวันจันทร์

               การแสดงพิธีการผลัดเปลี่ยนเวรยามนั้น จะมีจัดแสดงขึ้นทุกวัน เป็นรอบๆ มีรอบ 10:00, 13:00, 15:00 รอบละ 20 นาที โดยจะแสดงที่บริเวณลานหน้าประตูฮึงแนมุน ส่วนด้านนอกตรงประตูควางฮวามุน ก็จะมีการแสดงการเปลี่ยนเวรเฝ้าประตูด้วยเช่นกัน มีรอบต่างจากพิธีเปลี่ยนเวรยามคือ 11:00, 14:00, 16:00 รอบละ 10 นาที ซึ่งถ้าใครอยากมาดูทั้งสองอย่างนั้น ก็ดูตารางเวลาดีๆ แล้วกันค่ะ จะได้มาทันทั้งสองอันเลย

          *หมายเหตุ
- เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ วันที่อุณหภูมิต่ำกว่า -10 องศา และเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม วันที่อุณหภูมิสูงกว่า 30 องศา จะยังคงมีการแสดงเต็มรูปแบบ แต่จำนวนทหารจะลดลง
- วันที่สภาพอากาศไม่ดี เช่น ฝนตก หรือหิมะตก จะงดการแสดงพิธีผลัดเปลี่ยนเวรยาม และคงเหลือเพียงการแสดงเปลี่ยนเวรเฝ้าประตูที่ด้านหน้าประตูควางฮวามุนเพียงอย่างเดียว
- งดการแสดงทั้งหมดในวันอังคาร เพราะพระราชวังปิด

 

ที่มา : http://seoulcafe2013.blogspot.com/2015/04/blog-post_29.html

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP