../images/menu2559b_02.jpg
 

ข้อมูลของฉัน


 -ชื่อ:นาย อนุพล แข็งแรง
 -อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี:ที่5/7
 -อายุ: 17 ปี
 -อยู่บ้านเลขที่:178 หมู่ 7 อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 -สูง:155
 -หนัก:55
 -ทำ:อาชีพค้าขาย
 -สัญชาติ: ไทย
 -นักร้องที่ชอบ: The TOYS
 

 

-รายการที่ชอบ: ช่อง workpoint
 -นิสัย: ดี
 -กรุ๊ปเลือด: A
 -ชื่อเล่น: ออม
 -อาหารที่ไม่ชอบ: อาหารทะเล
 -เพลงที่ชอบ :จดหมาย
 -สีที่ไม่ชอบ:สีฟ้า เขียว
 -สิ่งที่ไม่ชอบ:คนเยอะวุ้นวาย
 -ดาราที่ชอบ Tom Room 39
 -เกมที่ชอบ ARMA3

 การศึกษา
 ปีพุทธศักราช 2549 ชั้นอนุบาลศึกษา โรงเรียน เทศบาลวัดวัดพรมจริยาวาส อำเภอเมืองจังหวัด นครสวรรค์
 ปีพุทธศักราช 2550  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน เทศบาลวัดวัดพรมจริยาวาส อำเภอ เมือง จังหวัด นครสวรรค์
 ปีพุทธศักราช 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน เทศบาลวัดวัดพรมจริยาวาส อำเภอ จังหวัด นครสวรรค์
 ปีพุทธศักราช 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรียน ประชานุเคราะห์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครสวรรค์
 ปีพุทธศักราช 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมืองฯ จังหวัด นครสวรรค์
 ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมืองฯ จังหวัด นครสวรรค์

 บ้านของฉัน
 -อยู่ในตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์
 หมู่บ้านของฉัน
 - อยู่บ้านเลขที่:178 หมู่ 7 อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 การเดินทาง
 -เดินทางโดยจักยานยตน์
 ความใฝ่ฝันของฉัน
 -ฉันมีความฝันคือ อยากเป็นนักแคสเกมที่พ่อแม่ชื่นชมหรือภูมิใจ มีเงินเลี้ยงครอบครัวได้ จริงๆความฝันอยากเป็น ศิลปิน  ขอแค่มีการตอบรับที่ดี และ มีเงินเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้
 สีที่ชอบ
 -สีฟ้า เขียว
 อาหารที่ชอบ
 -อาหารที่แม่ทำ
 อาชีพที่อยากเป็นในอนาคต
 -นักแคสเกม  

  

 

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP