../images/menu2559b_02.jpg
 
   

 ชื่อ นางสาว นภัสรา ตนภู

 ชื่อเล่น น้ำหนึ่ง

 เกิดวันที่29/06/44 อายุ16ปีกรุ๊ปเลือดB

 เพื่อนสนิท นางสาว ณัฐจรินทร์ บุญอ่อน
 นางสาว จุฑาพร พงษ์ดี
 นางสาว นันทิชา เส็งสุวรรณ์

 

 นิสัย เป็นคนร่าเริง โกรธง่ายหายเร็ว

 ชอบเล่นกีฬา บาสเก็ตบอล

 อาหารที่ชอบ ตำหอยดอง

 สีที่ชอบ สีฟ้า สีขาว

 การศึกษา
 ปีพุทธศักราช 2548 ขึ้นอนุบาลศึกษา โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองจ.นครสวรรค์
 ปีพุทธศักราช 2550 ชึ้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุชนวัฒนา จ.นครสวรรค์
 ปีพุทธศักราช 2555 จบชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนอนุชนวัฒนา จ.นครสวรรค์
 ปีพุทธศักราช 2556 ขึ้นมัธยมศึกษาปีมี่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 ปีพุทธศักราช 2559 ขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 บ้านของฉัน
 บ้านเลขที่ 4/301หมู่.15ตำบล วัดไทร์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณี 60000
 บ้านของผม เป็นบ้าน2ชั้น เป็นบ้านปูน รอบบ้านของผมมีต้นไม้อยู่รอบๆบ้าน
 เเละบ้านของผมปลูกพืชปักสวนครัวเเละผลไม้
 เเละมีอากาศถ่ายเทได้ดี

 หมู่บ้านของฉัน
 หมู่บ้านของผมเป็นบ้านติดกัน
 มีสิ่งเเวดล้อมที่ดีมีต้นไม้เเละดอกไม้เเละพืชผักที่ดีเเละบ้านเเต่ละคนก็สนิทกันเป็นเพื่อนบ้านทีดีต่อกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอด

 การเดินทาง
 การเดินทางสะดวกสะบาย

 อนาคตที่ใฝ่ฝัน
 อยากรับข้าราชการตำรวจ ทหาร

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP