../images/menu2559b_02.jpg
 
ชื่อ-สกุล ณัฐวรา สังข์สุด ชื่อเล่นปามมี่
เกิดเมื่อ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2544
อายุ 16 ปี
บ้านเลขที่ 679/91 หมู่10 ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
อาหารที่ชอบ ทุกอย่างที่กินได้
สีที่ชอบ ดำ-ขาว

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP