ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าจากฟางข้าว
ผลิตภันฑ์ที่เพิ่มมูลค่าจากฟางข้าวที่เราจะนำมาเสนอ คือ ฟางอัดก้อน
ในนประเทศไทย และประเทศแถบอากาศร้อนชื้น นิยมเก็บฟางไว้จำนวนน้อยเฉพาะใช้ในครอบครัว

ต่างกับประเทศที่มีฤดูหนาวยาวที่เก็บฟางไว้จำนวนมาก สำหรับใช้ในฤดูหนาวเเต่การเก็บเเบบทั่วไปใช้พื้นที่มากในการจัดเก็บในโรงเรือน เเต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายเเละได้มีเครื่องอัดฟางขึ้นมาฟางที่อัดได้นั้นสามารถประหยัดเนื้อที่ได้มากเเละง่ายต่อการนำไปใช้
เเละยังสามารถนำมาเป็นอาชีพได้
ขั้นตอนการผลิต
ฟางอัดก้อนนั้นมีการผลิตจากเครื่องจักร คือเครื่องอัดฟาง
1.หาเเปลงนาข้าวที่เหมาะสมกับการอัด
2.นำรถอัดไปที่เเปลงนา เเล้วนำลงอัดไปเรื่อยๆ ระวังเครื่องมีปัญหา เช่น ฟางเเตกหัก
3.นำรถหัวลากมาเพื่อนขนย้ายฟางที่เราอัดได้ เพื่อไปเข้าโรงเรือน หรือ นำไปขายให้กลับลูกข้าว
ข้อควรระวัง
1.ขนาดก้อนฟางใหญ่ คนไม่สามารถแบกได้ ต้องใช้เครื่องจักรสำหรับการผลิตฟางในอุตสาหกรรม
2.ควรระวังเเปลงนาต้องมีความเเข็ง ถ้าดินอ่อนเครื่องจะมไสามารถลงไปอัดได้ ถ้ารถติดอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้
3.ดูสภาพอากาศ ควรมีเเดด เเละถ้ามีฟ้าคลึ้มคล้ายจะมีฝนไม่ควรลงอัดเพนาะฟางที่อัดถ้าโดนฝนจะทำให้เน่า เเล้วมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเเละทำให้ลำบากต่อการขนย้าย

ที่มา http://www.ricethailand.go.th

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP