../images/menu2559b_02.jpg
 

ข้อมูลของฉัน

ข้าพเจ้าชื่อ
นางสาว เพ็ญพิชชา จันทร์สอน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ประวัติส่วนตัว
เกิดวัน พฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2544
Facebook:เพ็ญิชชา  จันทร์สอน
เบอร์โทรศัพท์:0836282215
สมาชิกครอบครัวมี 7 คน
ชอบสี ดำ น้ำเงิน ม่วง
ชอบน้ำ ชาเขียวปั่น แครอทปั่น
สถานที่ที่ชอบ ทะเล
ชอบอาหาร สปาเก็ตตี้
เรียนแผนการเรียน วิทย์-คณิต
ชอบเรียนวิชา คณิตสาสตร์

การศึกษา                                                                         
ปีพุทธศักราช 2548  ชั้นอนุบาลศึกษา  1 – 3     โรงเรียน แสงสวรรค์      อำเภอ  เมืองนครสวรรค์   จังหวัด นครสวรรค์
ปีพุทธศักราช 2551  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2     โรงเรียน อนุบาลเมืองนครสวรรค์        (เขากบ  วิวรณ์สุขวิทยา) อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์
ปีพุทธศักราช 2553  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 โรงเรียน เทศบาลวัดศรีนครสวรรค์  อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์
ปีพุทธศักราช 2557  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม  อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์         
ปีพุทธศักราช 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์
ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมืองนครสวรรค์  จังหวัด นครสวรรค์


บ้านของฉัน
36/3  หมู่ 11  ตำบลหนองหรด  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  รหัสไปรษณีย์  60240

หมู่บ้านของฉัน

หมู่บ้าน  ถนนโค้ง

การเดินทาง

   รถจักรยานยนต์

ความใฝ่ฝันของฉัน
1.ตั้งใจเรียนให้จบชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 และต้องทำเกรดให้ดี
2.เข้าเรียนมหาวิลัยลัย เข้าคณะที่ตัวเองชอบและตั้งใจเรียนจนจบ ปริญญา
3.หางานที่ดีทำ
4.ทำงานเก็บเงินจนสามารถตั้งตัวของตัวเองได้
5.เมื่อมีเง็นเก็บมากพอแล้ว ก็นำเงินซื้อบ้าน และเลี้ยงดูพ่อแม่ ตายาย น้องให้อยู่อย่างมีความสุข สบาย
6.เริ่มมีครอบครัว กับคนที่ดี ซื่อสัตย์ นิสัยดีกับเราและครอบครัวของเรา และคนอื่นๆ และมีรากฐานที่มั่นคง สามารถเลี้ยงดูเราและครอบครัวของเราได้
7.ไปเที่ยวที่ที่อยากไป และพาครอบครัวไปด้วยให้นานที่สุดและกลับทำงานเหมือนเดิม
8.เมื่อมีลูกต้องเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี มีน้ำใจ ตั้งใจเรียน เชื่อฟังคำสอนของเรา และคุณครู
9.ส่งเสริมลูกในสิ่งที่ลูกชอบ จนลูกเรียนจบ มีงานที่ดีทำ และสามารถมาเลี้ยงเราจนแก่เฒ่า


เพื่อนสนิท

 1.เหมียว
 2.บีม
 3.เมย์
 4.ปอ
 5.เอฟ
 6.พีนา

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP