../images/menu2559b_02.jpg
 

ให้เรียงความเกี่ยวกับเรื่องตนเอง จำนวน 2 หน้า
ข้อมูลของฉัน
ข้าพเจ้าชื่อนางสาวปทิตตา สกุล อินทรพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6เลขประจำตัว16631

 

การศึกษา
ปีพุทธศักราช 2550 ชั้นอนุบาลศึกษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัด นครสวรรค์
ปีพุทธศักราช 2552 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์อำเภอ เมืองฯ จังหวัด นครสวรรค์
ปีพุทธศักราช 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์
ปีพุทธศักราช 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมืองจังหวัด นครสวรรค์
ปีพุทธศักราช 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมืองฯ จังหวัด นครสวรรค์
ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอ เมืองฯ จังหวัด นครสวรรค์

บ้านของฉัน
284/8 ม.4 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ บ้านของฉันเป็นบ้านปูน2ชั้น
เมื่อก่อนเกิดที่พิษณุโลกเคยเห็นภาพในอาลั้มภาพของเม่ว่าเมื่อก่อนบ้านเป็นอย่างไง
และสภาพอากาศที่นั้นเป็นไง หนูเห็นภาพนั้นว่าอยู่ดีมีความสุขเห็นภาพแต่ละภาพ
แล้วทำใหรู้ว่าที่นั่นดียังไงตอนที่เราอยู่อนุบาล 1 ยังสงสัยว่าทำไมถึงมาอยู่ที่ลาดยาว
เหมือนแบบว่าอย่างที่เราคิดว่าน่าจะหาประสบการใหม่
เดิมอำเภอลาดยาวเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโกรกพระมีสภาพแวดล้อมทั่วไปเป็นป่าทึบ อุดมสมบูรณ์ทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพ ปัจจุบันตำบลลาดยาวประกอบไปด้วย 15 หมู่บ้านคือ บ้านบึงหล่ม, บ้านคลองสาลี, บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย, บ้านลาดยาว, บ้านดอนปอ, บ้านดงมะไฟ, บ้านวังชมพู, บ้านหนองกระทุ่ม, บ้านหนองขี้ใต้, บ้านวังยาง, บ้านหนองไทร, บ้านดอนธาตุ, บ้านริมบึง

พื้นที่
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีลักษณะลาดเอียงจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ มีเนื้อที่ 74.82 ตารางกิโลเมตร หรือ 46,762.5 ไร่

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สระแก้ว และต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ศาลเจ้าพ่อไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

 

อาชีพ
อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน, ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรมจักสาน
พื้นที่ตำบลลาดยาวแต่เดิมเป็นเพียงตำบลหนึ่งของอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ มีสภาพเป็นป่าทึบ อุดมสมบูรณ์ไปด้วย ป่าไม้ เช่น ไม้ยาง ไม้สัก ไม้มะค่าโมง ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน และมีสัตว์ป่านานาชนิด ทั้งเสือ ช้าง กวาง เนื้อทราย และสัตว์ป่าอื่นๆ มากมาย ในราว พ.ศ.๒๓๙๐ เริ่มมีชาวบ้านท่าซุด บางประมุง อำเภอโกรกพระ เข้ามาทำน้ำมันยาง ตัดหวาย เก็บเปลือกสีเสียด เนื่องจากพื้นที่ใน ตำบลมีความอุดมสมบูรณ์ จึงได้มีการถากถางป่า ทำนา ทำไร่ทีละเล็กที่ละน้อยและได้ชักชวนญาติพี่น้องและพวกพ้องเข้ามาทำมาหากิน เพิ่มขึ้น บริเวณที่ตั้งหลักแหล่งแห่งแรก คือ บ้านดอนรัง บ้านหนองแก บ้านหัวยาง พื้นที่หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลลาดยาวปัจจุบันนี้ ซึ่งใน ระยะต่อๆ มามีการเปลี่ยนและเรียกชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า “บ้านลาดยาวยาว” ตามลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ที่มีลักษณะลาดเอียงเป็นแนว ยาวจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก นอกจากนี้ยังมีคนรุ่นเก่าๆ บางคนสันนิษฐานว่าเรียกตามลักษณะทางน้ำไหล เพราะตอนนั้น พื้นที่บริเวณนี้ยังไม่มีแนวลำน้ำเป็นขอบคันแน่นอน พอถึงฤดูฝน น้ำจะไหลลาดเป็นทางยาว จึงเรียกว่า “ลาดยาว”
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ตั้งอยู่ติดกับเขตเทศบาลตำบลลาดยาวห่างจากที่ว่าการอำเภอลาดยาวประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร และอยู่ ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ ๔๐ กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตก และห่างจากถนนสายหลัก นครสวรรค์ – กำแพงเพชร ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๗๔.๘๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๖,๗๖๒.๕ ไร่
พุทธคุณ: ด้วยบารมีหลวงพ่อพวง และหลวงปู่เปลื้อง จะนำพาให้ชีวิตของท่านมีชัยชนะรุ่งเรือง รุ่งโรจน์เหนือสิ่งอื่นใด กราบขอพร “หลวงพ่อพวง” นมัสการ “หลวงปู่เปลื้อง”ชมภาพจิตกรรมจาก “ช่างสิบหมู่” วัดลาดยาว ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอลาดยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร ถือเป็นแหล่งรวมใจและความศรัทธาของชาวลาดยาวมาโดยตลอด ภายในวัดสงบเงียบ และเรียบง่ายตามแบบศาสนสถานของภิกษุผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ อย่างอดีตเจ้าอาวาสชื่อดัง “หลวงพ่อพวง” พระผู้เป็นที่รัก และนับถือของชาวลาดยาวมากที่สุด ปัจจุบันทางวัดได้สร้าง “วิหารหลวงพ่อพวง” เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับความรักและความศรัทธาที่บรรดาศิษย์ยานุศิษย์มีต่อหลวงพ่อพวง เจ้าอาวาสอีกรูปหนึ่งที่สืบทอด และเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้หลวงพ่อพวงคือ “หลวงปู่เปลื้อง” ภิกษุผู้มีอายุยืนรูปหนึ่งของประเทศ ปัจจุบันหลวงปู่เปลื้องมรณภาพไปแล้วหลังจากเป็นเจ้าอาวาสที่วัดลาดยาวแห่งนี้มานานถึง ๗๗ พรรษา สิริรวมอายุของหลวงปู่เปลื้องได้ ๑๐๘ พรรษา ทางวัดได้จัดการเก็บร่างของหลวงปู่ไว้บนศาลาวัดให้สาธุชน และลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพศรัทธาหลวงปู่ได้มากราบไหว้สักการะ พระทั้งสองรูปเป็นพระที่คนลาดยาวและคนทั่วไปนับถือกันมากทำให้วัตถุมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทั้งสองเป็นที่ต้องการของเหล่าบรรดาศิษย์ยานุศิษย์เป็นจำนวนมาก ประกอบกับในวิหารหลวงพ่อพวงของวัดลาดยาวแห่งนี้ มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นามพระพุทธสวัสดีมงคลวิสุทธิโสภณปริทัศน์ และรูปหล่อพระเกจิอาจารย์ต่างๆ ให้ทุกท่านได้กราบไหว้ขอพรจำนวนหลายองค์ และมีภาพวาดจิตกรรมฝาผนังจาก “ช่างสิบหมู่” ที่นับว่าสวยงามตระการตา ให้ชื่นชมกับภาพพุทธประวัติ พร้อมประวัติเรื่องเล่าความเป็นมาของเมืองลาดยาวและภาพวาดร่วมสมัยที่ชวนให้อดยิ้มทุกครั้งที่ได้ชม...

หมู่บ้านของฉัน
หมู่สิริทรัพย์ เป็นบ้านตึก2ชั้นเรียงกันหมู่บ้านเป็นไงหรอก็พออยู่ได้คนข้างบ้านแบบว่าคุยได้เชื่อใจซึ่งกันและกันเมื่อก่อนเคยออกมาเล่นกันน้องมั้งรุ่นพี่บ้างจำได้ช่วงอายุ12เป็นคนขี้สนจนแถวบ้านหมันไส้เราก็ไม่ค่อยคิดไรเพราะตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร55แต่ก็ขอให้เรายิ้มในปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยออกมาเล่นกับพวกเขาแล้วเป็นคนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน คนแถวก็ถามเดี่ยวนี้ไม่ค่อยเจอหน้ากันจนแบบว่าตอบอะไรถูกหมู่บ้านเราก็เป็นห่วงซึ่งกันและกัน
ตำบลลาดยาวในอดีตมีสภาพแวดล้อมทั่วไปเป็นป่าหนาแน่นอุดมสมบูรณ์ ตัวเทศบาลลาดยาว เป็นชุมชนใหญ่ เป็นเมืองเกษตร และตั้งชุมชนค้าขายมานาน ภูมิประเทศ ทางด้านเหนือมีคลองม่วงพาดผ่าน เป็นลำคลองไม่ใหญ่แต่จัดว่าให้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ เพราะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำจึงประกอบไปด้วยบึงใหญ่บึงน้อย[1] ในส่วนที่เป็นคลองแยกจากห้วยแม่วงศ์ มีชื่อเรียกว่าคลองใหญ่ซึ่ง นายหลง หมู่พยัคฆ์ ขุนลาดบริบาลเป็นข้าราชการผู้นำบุกเบิกพาพัฒนาทำคลองทดแยกน้ำเข้าสู่พื้นที่ คลองใหญ่แยกน้ำนั้นจึงเรียกอีกชื่อว่าคลองขุนลาด ซึ่งตั้งเป็นทางรับน้ำจากห้วยแม่วงศ์ สันนิษฐานว่าคำว่า “ ลาดยาว ” เรียกตามลักษณะภูมิประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นทางน้ำไหลยาว หรือไม่ก็คงเรียกตามชื่อกำนันในสมัยแรก คือขุนลาด บริบาล (หลง หมู่พยัคฆ์)
เดิมอำเภอลาดยาวเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโกรกพระมีสภาพแวดล้อมทั่วไปเป็นป่าทึบ อุดมสมบูรณ์ทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพ ปัจจุบันตำบลลาดยาวประกอบไปด้วย 15 หมู่บ้านคือ บ้านบึงหล่ม, บ้านคลองสาลี, บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย, บ้านลาดยาว, บ้านดอนปอ, บ้านดงมะไฟ, บ้านวังชมพู, บ้านหนองกระทุ่ม, บ้านหนองขี้ใต้, บ้านวังยาง, บ้านหนองไทร, บ้านดอนธาตุ, บ้านริมบึง
พื้นที่
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีลักษณะลาดเอียงจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ มีเนื้อที่ 74.82 ตารางกิโลเมตร หรือ 46,762.5 ไร่
เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สระแก้ว และต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ศาลเจ้าพ่อไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
อาชีพ
อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน, ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรมจักสาน

การเดินทาง
รถยนต์เมื่อก่อนจำไม่ได้ว่าเดินทางไปโรงเรียนยังไงจนจำได้ว่าตอนอนุบาล2สภาพรถเป็นยังไงพ่อเราทำงานรับจ้างส่งนักเรียนพ่อเราส่งนักเรียนประมาณ4-6ประมาณนั้นเท่าที่จำได้สิ่งที่พ่อเราทำอย่างนั้นเพราะว่าเพื่อหารายได้เพื่อจะนำเงินมาช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟ
ใช้เส้นทางถนนพหลโยธินจากกรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ระยะทางประมาณ 239 กม. ถึง จังหวัดนครสวรรค์ใช้เส้นทางถนนสายนครสวรรค์ - หนองเบน ระยะทางประมาณ 19 กม. และใช้เส้นทางสายนครสวรรค์ - ลาดยาว ระยะทางประมาณ 22 กม.

ความใฝ่ฝันของฉัน
อาชีพนี้ไม่ได้เป็นกันง่าย ๆ ต้องทำงานในบริษัททัวร์ต่างประเทศไประยะหนึ่งก่อน ไม่งั้นก็เริ่มจากเป็นทัวร์นำเที่ยวในประเทศ (ภาษาต่างประเทศ) แล้วไต่ขึ้นไปเรื่อย ๆ แต่ถ้าคิดว่าจบปุ๊บจะเป็นหัวหน้าทัวร์ปั๊บนี่ไม่มีแน่นอนก็เคยคิดจะทำอย่างหลังเหมือนกัน แต่พอดีบ้านเมืองมีปัญหาจนต้องกลับไปทำงานอย่างเดิม (แต่ไม่ใช่ที่เดิม) ไม่งั้นแม้แต่เงินจะใช้ชีวิตก็จะไม่มีเอา
ผู้ที่มีคุณสมบัติขั้นต้น ดังกล่าว สามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นในการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าได้ที่โรงเรียนหรือสถาบันการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงทั่วไป ซึ่งเปิดรับผู้สนใจเข้าเรียนโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเพราะการออกแบบเสื้อผ้าขึ้นอยู่กับความริเริ่มสร้างสรรค์ประสบการณ์ และการฝึกหัด
สำหรับผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี นอกจากโรงเรียนหรือวิทยาลัยสายวิชาชีพแล้ว ยังสามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยมี คณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดสาขาวิชาการ ออกแบบพัสตราภรณ์
ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในสาขาวิชาทางด้านนี้จะได้รับความรู้ในเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งทอ และเครื่องแต่งกายของไทย ตะวันออก และตะวันตก เพื่อสืบทอดมรดกและศิลปสิ่งทอของไทย ในท้องถิ่นต่างๆ
นอกจากนี้ ยังมีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ คณะคหกรรมศาสตร์สาขาผ้า และเครื่องแต่งกาย ธุรกิจเสื้อผ้า ฯลฯ
ดิฉันเชื่อว่าเราทุกคนเกิดมาจะต้องมีความใฝ่ฝัน แต่ละคนก็มีความฝันแตกต่างกันไป บางคนใฝ่ฝันว่าโตขึ้นจะเป็นหมอ บ้างก็จะเป็นนักโปรแกรมเมอร์ หรือบางคนอาจะอยากเป็นสัตวแพทย์ เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใฝ่ฝันและทำให้มันเป็นจริงได้ถ้าหากเรามีกำลังใจจากคนรอบข้างและแรงบันดาลใจที่จะทำให้ฝันเป็นจริง
ในปัจจุบันมีงานและอาชีพต่างๆมากมายให้เราเลือกที่จะทำขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกทำงานไหน ในชั้น ม.3 เชื่อว่าทุกๆคนคงมีความคิดเรื่องการศึกษาต่อว่าเราต้องการที่จะเรียนอะไร เพื่อที่จะได้ทำงานดีๆหรืองานที่เราชอบ บางคนก็อาจจะไปต่อสายอาชีพซึ่งเรียนรู้เรื่องการประกอบอาชีพโดยตรงเพื่อที่จะได้มีประสบการณ์และบางคนอาจจะเลือกเรียนต่อในสายสามัญ ซึ่งก็เป็นทางเลือกอีกทาง ความใฝ่ฝันของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดและมีสิทธิ์ที่จะทำให้ฝันนั้นเป็นจริง บางคนอาจจะฝันว่าอยากเป็นแอร์โฮสเตส บ้างก็ฝันว่าอยากเป็นพยาบาล เป็นทันตแพทย์ หรือแม้แต่เป็นวิศวกร หรือบางคนที่ชอบอยู่ในโลกจิตนาการอาจจะอยากเป็นนักคอมพิวเตอร์กราฟฟิค บางคนอาจจะอยากเป็นครู ซึ่งทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้ฝันเป็นจริงได้ ถ้าหากมีความพยายาม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ขยัน อดทน และตั้งใจที่จะทำงานนั้นจริงๆ เมื่อเกิดความรู้สึกท้อแท้ก็จะมีกำลังใจจากครอบครัวและเพื่อนๆคอยเป็นกำลังใจให้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่หวัง เพื่อที่จะได้อดทนสู้ต่อไปเพื่อที่จะได้ทำงานดีๆ และเป็นงานที่ตนเองรัก ความใฝ่ฝันของฉันคือการที่จะได้เป็นครู สอนเด็กนักเรียน เพื่อที่จะได้สร้างคนดีให้แก่สังคม สอนเด็กๆให้รู้จักผิดชอบชั่วดี สิ่งไหนถูกและสิ่งไหนผิด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข เป็นคนดีของสังคม และเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ตอนนี้ที่ดิฉันฝันไว้คืออยากเป็นครู แต่เมื่อเรียนต่อไปในชั้นที่ยากขึ้นความใฝ่ฝันของดิฉันอาจจะเปลี่ยนไปไม่อยากที่จะเป็นครู ซึ่งเรื่องอนาคตนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ หรือในอนาคตเราอาจจะไม่มีงานทำเราก็ไม่สามารถรู้ได้เหมือนกัน แต่ที่เราสามารถทำได้ตอนนี้คือ ตั้งใจเรียนและเรียนให้สูงๆ เพื่อที่จะได้ทำให้พ่อและแม่ภูมิใจ และตัวเราก็ภูมิใจด้วยเช่นกันเพราะ เกิดมาไม่เสียชาติเกิด อาจมีบางครั้งที่รู้สึกเป็น ส่วนเกิน เมื่อพี่ประสบความสำเร็จแล้วพ่อกับแม่เอ่ยบางชม ทำให้เรารู้สึกอยากให้พ่อกับแม่ชมบ้าง จึงต้องตั้งใจเรียนต่อไป
ความใฝ่ฝันของแต่ละคนไม่เหมือนกัน และทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำให้มันเป็นจริงได้เพียงแต่ถ้าเราสู้ต่อไป และพยายามที่ตั้งใจจะทำให้มันเป็นจริง เพียงแค่นี้ก็ทำให้พ่อและแม่ภูมิใจได้

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP