ภาคเรียนที่ 1/2562  | แผนผังโรงเรียน | คู่มือการใช้อินเทอร์เน็ต | เรียนใหม่ | Lab ม.5 | วิทยาการคำนวณ
 

 
 | ผังการนั่งห้องเรียน ICT |  ผังนั่งกลุ่ม | กลุ่มนักเรียน ม.5 | ตัวอย่างเว็บไซต์นักเรียน

   เว็บไซต์ส่งงานชั้น ม.5 http://www3.chaiwbi.com/chai2555/

 1) คำสั่ง Pre-test ข้อมูลนักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์ข้อความ | << คลิกส่งงาน >> | Pre | 1ซ่อม |

2) คำสั่ง Post-test รูปภาพนักเรียน ดาวน์โหลดโฟลเดอร์เก็บภาพ | << คลิกส่งงาน >> | Post | 2ซ่อม |
                                              ขนาดโฟลเดอร์รูปภาพที่ส่ง ต้องไม่เกิน 6,000 KB คลิกดูตัวอย่าง >>

  
งานข้อ 1 และ 2 มอบหมายวันที่ 20-25/05/2562 หมดเขตวันที่ 7/06/2562

 3) ***สร้างเว็บไซต์นักเรียน**  | คำสั่งมอบหมายงาน |  วิธีการทำ  |  วิธีการทำ 2 | ดาวน์โหลดเทมเพลต

กำหนดส่งภายในวันที่ 17/07/2562 หรือก่อนสอบกลางภาคเรียน 1/2562

  บอร์ดส่งงาน  <<คลิก >>  | หรือ http://10.10.50.4/ (เปิดได้เฉพาะคอมพิวเตอร์ห้อง ICT2 เท่านั้น)

<---- เอกสารบทเรียนชั้น ม.5 ------------------------------------------------------------------------

| การใส่ข้อความ | การค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์-ที่มา | การแก้ไขภาพ bannerpro | การแก้ไขแถบเมนู | 

การสร้างหน้า index.html | แก้ไขภาพหน้าผู้จัดทำ | การใส่รูปภาพ-จัดข้อความ | การใส่รูปภาพแบบง่าย | 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การ Set โปรแกรม | การสร้างมุมภาพเทมเพลต | การสร้างเทมเพลต  | ตัวอย่างเว็บไซต์โครงงาน  |

การสร้างแผนที่ | 

==== ภาคเรียนที่ 2/2562 =================================================

| ตัวอย่างไฟล์โฟลเดอร์ชื่อและรหัสของนักเรียน >> | << เช็คงานที่ส่ง>> | แบ่งกลุ่มวิทยาการคำนวณ ม.5

  สื่อแนะนำการสร้างเว็บไซต์ (Link นี้ ดูได้เฉพาะภายในห้องเรียน ICT2 เท่านั้น)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ตัวอย่างเว็บไซต์ การจัดตัวอักษรกับรูปภาพ  |  คลิก   |  ข้อมูลกาแฟ | share | ชิ้นงานเว็บไซต์นักเรียน

        ดาวน์โหลดไฟล์ file://10.10.50.3 | หรือ  file://10.10.50.4  | กลุ่มนักเรียน ม.5 |
         (ใช้ได้กับ Internet Explorer ในการดาวน์โหลเฉพาะในห้องเรียน ICT2 เท่านั้น
คลิกเมาส์ 1 ครั้ง และรอ 2-3 นาที ในระหว่างรอห้ามคลิกเมาส์ซ้ำ)


      ใบมอบหมายงาน ( 2561) ตัวอย่างข้อสอบกลางภาค ชั้น ม.5

     ตามงานชั้น ม.5/2 | ติดตาม ม.5-6 ปีการศึกษา 2561 | ประเมินครูแบบใหม่ | Sitemap |
SITEMAP