ข้อมูลส่วนตัว

นางสาวจิรัชญา นิ่มมา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เลขที่ 32 เลขประจำตัว 19372 เลขประจำตัวบัตรประชาชน 1600101912857 เกิดวันที่ 06 เดือน กันยายน พ.ศ.2545 น้ำหนัก 60 ส่วนสูง 162

การศึกษา
ปีพุทธศักราช 2549 ชั้นอนุบาลศึกษา โรงเรียนบ้านอนุบาลไพศาลี อำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์
ปีพุทธศักราช 2552 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านอนุบาลไพศาลี อำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์
ปีพุทธศักราช 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีนครินทร์ ลพบุรี
ปีพุทธศักราช 25560ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไพศาลีพิทยา อำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์
ปีพุทธศักราช 25561ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

บ้านของฉัน
บ้านเลขที่ 80หมู่ 6ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ บิดา ทำอาชีพเกษตรกร
มารดา เป็นข้าราชการ มีน้องสาว1 คน ตอนนี้ฉันอาศัยอยู่กับน้า ที่หมู่บ้านแคริฟอร์เนียวิลล์ หลังจากกลับจากโรงเรียนฉันจะทำกับข้าว ทำงานบ้าน ละทำการบ้าน พ่อกับแม่ของฉันจะมารับฉันกลับไพศาลีทุกๆวันศุกร์ แล้วทุกๆวันจันทร์เช้ามืดแม่จะมาส่งฉันที่บ้านน้าเพื่อมาเรียนน้องของฉันเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่2 ครอบครัวของฉันชอบเลี้ยงสุนัข พ่อกับแม่มักจะสอนฉันทำอาหารบ้านของฉันเป็นบ้านสองชั้น ชั้นล่างเป็นปูน ชั้นสองเป็นไม้ สามห้องนอน สองห้องน้ำ มีห้องแต่งตัวรวมกัน และมีห้องครัว รอบๆบ้านของฉันมีต้นไม้นาๆชนิด และดอกไม้ ที่บ้านของฉันได้ปลูกไว้ ข้างๆบ้านเป็นบ้านของญาติๆ

หมู่บ้านของฉัน
หมู่บ้านของฉันเป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่มากไม่เล็กมาก คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นญาติและคนที่รู้จักกัน ทุกคนจะแบ่งปันกันและค่อยช่วยเหลือกันและกัน หมู่บ้านของฉันมีโลตัล มีตลาดสองที่ อาชีพหลักของคนในหมู่บ้านคือการทำไร่ ทำสวน ค้าขาย

การเดินทาง
บ้านของฉันอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งค่อนข้างสะดวก ฉันขับรถมอเตอร์ไซค์ไปกลับทุกวัน ต้องตื่นแต่เช้าตอน 6.30 น. และกลับมาถึงบ้านประมาณ 16.30 น. ฉันใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5-10 น. ฉันจะมาถึงโรงเรียนประมาณ 7.40 น.

ความใฝ่ฝันของฉัน
ฉันมีความฝันหลายด้าน หลายแบบ เช่น สไตส์ลิส การที่ได้ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศ การที่จะได้เที่ยวรอบโลก และ สัตวแพทย์แต่สิ่งที่ฉันอยากจะทำให้เป็นจริงที่สุดคือได้ประกอบอาชีพที่ฉันชอบและเหมาะกับตัวฉัน นั่นคือสัตวแพทย์ เพราะฉันอยากช่วยเหลือสัตว์ที่บาดเจ็บ,ป่วย ฉันอยากให้สัตว์ทุกตัวมีความสุข ร่างกายแข็งแรง และอาชีพนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับฉันและครอบครัวได้ เหตุผลและปัจจัยที่ทำให้ฉันอยากประกอบอาชีพนี้
1 อยากช่วยเหลือสัตว์
2 มีงานทำแน่นอน ไม่ต้องหางาน
3 มีเวลาในวันหยุดที่แน่นอน
4 มีเงินเดือนที่คงที่
5 สามารถเปิดคลินิกเป็นของตัวเองได้

 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
รายวิชา ว30264 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
SITEMAP