การตัดภาพ แบบที่ 1

1. หลังจากทำการเปิดภาพ และตกแต่งภาพตามที่ต้องการแล้ว
 
 
2. คลิกที่แถบเครื่องมือ (Crop Tool)  
 
3. นำเมาส์ซึ่งมีรูปร่าง   มาชี้ ณ มุมบนซ้ายของตำแหน่งภาพที่ต้องการ กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ ลากเมาส์ จะปรากฏเส้นประ ให้ลากเมาส์ให้ได้ขนาดของเส้นประที่คลุมภาพที่ต้องการ

4. หากต้องการยกเลิกการเลือกพื้นที่ภาพ ให้กดปุ่ม <ESC>
5. สามารถปรับขนาดของพื้นที่เลือกภาพ โดยการนำเมาส์ไปชี้ที่จุดสี่เหลี่ยมของกรอบพื้นที่ แล้ว Drag & Drop ให้ได้ขนาดที่ต้องการ
 
 
6. สามารถกำหนดรูปแบบ และตำแหน่งของพื้นที่เลือก Crop โดยการหมุนพื้นที่ ซึ่งกระทำได้ดังนี้
        6.1 นำเมาส์ไปคลิกที่ริมนอก ของจุดสี่เหลี่ยมที่มุม
        6.2 Cursor จะเปลี่ยนรูปร่างเป็นลูกศรโค้งๆ
        6.3 Drag & Drop เพื่อหมุนพื้นที่ให้ได้ตามที่ต้องการ
 
 
7. เมื่อได้ขนาดของภาพที่ต้องการ ก็จะทำการตัดภาพ ด้วยการกดปุ่ม

 
 
   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
   
SITEMAP