การตัดภาพ แบบที่ 2

1. หลังจากทำการเปิดภาพ และตกแต่งภาพตามที่ต้องการแล้ว
 
 
2. คลิกเลือกเครื่องมือ Marquee  
หากไม่ปรากฏเครื่องมือนี้ แสดงว่ามีการเปลี่ยนชนิดเครื่องมือ ท่านสามารถเปลี่ยนกลับโดยการนำเมาส์มาคลิกค้างไว้ที่ปุ่มเครื่องมืออันแรก ในแถบเครื่องมือ จะปรากฏชุดเครื่องมือดังรูป
 
 
3. นำเมาส์ซึ่งมีรูปร่างเป็นกากบาทเล็กๆ มาชี้ ณ มุมบนซ้ายของตำแหน่งภาพที่ต้องการ กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ ลากเมาส์ จะปรากฏเส้นประ ให้ลากเมาส์ให้ได้ขนาดของเส้นประที่คลุมภาพที่ต้องการ


4. หากต้องการยกเลิกการเลือกพื้นที่ภาพ ให้กดปุ่ม <ESC>
5. สามารถปรับขนาดของพื้นที่เลือกภาพ โดยการนำเมาส์ไปชี้ที่จุดสี่เหลี่ยมของกรอบพื้นที่ แล้ว Drag & Drop ให้ได้ขนาดที่ต้องการ
 
 
6. จากนั้นเลือกคำสั่งที่แถบเมนู Image >Crop  
 
7. ก็จะได้ภาพตามสัดส่วนหรือองค์ประกอบที่ต้องการ  
   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
   
SITEMAP