การปรับขนาดภาพ

 

1. หลังจากทำการเปิดภาพ และตกแต่งภาพตามที่ต้องการแล้ว
2. ปรับขนาดของภาพใช้คำสั่งจากแถบเมน Image > ImageSize..
 
 
3. ปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ ImageSize ให้เลือกปรับขนาดของภาพตามต้องการ
ถ้าทำเครื่องหมายถูกที่หน้าตัวเลือก Constrain Proportion จะทำการปรับขนาดความกว้างและความยาวให้โดยสัดส่วนของภาพอย่างอัตโนมัติ
เมื่อได้ขนาดภาพตามต้องการ ให้คลิกปุ่ม OK เพื่อทำงานต่อไป
 
 
4. แล้วทำการบันทึกไฟล์ตามรูปแบบที่ต้องการ
 
   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
   
SITEMAP