การหนุมภาพ


1. จากโปรแกรม Adobe Photoshop เปิดภาพใช้คำสั่งจากแถบเมนู File > Open

 
 
2. ใช้คำสั่งจากแถบเมนู Image > Rotate Canvas เพื่อเลือกการหมุนภาพแบบต่างๆ  
 
ได้ภาพตามตามต้องการ  
 
 
   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
   
SITEMAP