การทำภาพขอบเจือจาง

 
        การทำภาพขอบเจือจาง หรือลักษณะที่เหมือนกับภาพในฝัน เนื่องจากให้ความรู้สึกที่นุ่มนวล โดยการใส่ลักษณะ ขอบภาพมีลักษณะฟุ้งหรือเจือจาง เพื่อลดความกระด้าง ของขอบภาพ ทำให้ภาพดูนุ่มนวลขึ้นนั่นเอง มีวิธีการทำ ดังนี้

1. จากโปรแกรม Adobe Photoshop เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการ ใช้คำสั่งจากแถบเมนู File > Open

 
 
 
2. ปรับขนาด และปรับแต่งสีภาพ
เลือกเครื่องมือ Marquee ตามต้องการ เช่น เครื่องมือเลือกภาพแบบสี่เหลี่ยม หรือเครื่องมือเลือกภาพแบบวงกลม/วงรี
ทำเส้นประ คลุมภาพที่ต้องการ โดยนำเมาส์มาชี้ ณ มุมบนซ้ายของตำแหน่งภาพ แล้วลากเมาส์ ให้ได้ระยะเส้นประที่ต้องการ
 
 
3. เลือกคำสั่งจากแถบเมนู Select > Feather ปรากฎกรอบทำงาน Feather ดังนี้
 
 
4. ป้อนตัวเลขค่าความฟุ้งของภาพ ค่ายิ่งมาก ความฟุ้งของภาพยิ่งสูง จากนั้นกดปุ่ม OK  
 
5. ต่อไปจะเป็นขั้นตอนสำคัญ คือ การตัดภาพให้เลือกเฉพาะภาพที่เลือกไว้ โดยจะตัดขอบนอกออกทั้งหมด ด้วยเลือกคำสั่งจากแถบเมนู Select > Inverse จะปรากฏเส้นประดังภาพ  
 
6. กดปุ่ม <Del> โปรแกรมจะตัดพื้นที่รอบนอก Selection ออก และแสดงขอบแบบฟุ้ง ดังภาพ  
 
 
   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
   
SITEMAP