การ Save ภาพ

 
การบันทึกจัดเก็บไฟล์ภาพ เพื่อใช้ในงานเว็บเพจ (คำสั่ง Save for Web ) ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจสอบขนาดไฟล์ภาพ (File Size) และความคมชัดของภาพได้โดยตรงก่อนยืนยันการจัดเก็บ โดยมีวิธีการใช้งานดังน
1. จากโปรแกรม Adobe Photoshop เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการ ใช้คำสั่งจากแถบเมนู File > Open หรือสร้างภาพด้วยวิธีการของ PhotoShop
2. ปรับแต่งภาพ ด้วยคำสั่งของ PhotoShop เมื่อปรับแต่งภาพได้ตามที่ต้องการแล้ว
3. การจัดเก็บภาพโดยเลือกคำสั่ง File > Save for Web… 
 
กรอบทำงานของ Save for Web… มีดังนี้


ถ้าเลือก Tab ทำงานของOptimized จกาปรากฏดังภาพ

 
 
เลือก Tab ทำงานของหน้าต่างนี้เป็น 4-Up เพื่อแสดงภาพแบบ 4 ช่องภาพ
ช่องแรกด้านซ้ายมือจะแสดงภาพต้นฉบับ พร้อมขนาดไฟล์ ส่วนกรอบที่เหลือจะแสดงภาพที่ผ่านการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดย คลิกเลือกภาพในกรอบที่ต้องการทำงาน (กรอบที่ 2, 3, 4)
เพื่อดำเนินการต่อไป
 
 
กำหนดค่าที่ต้องการจากรายการ Setting ตามค่าที่ต้องการ
เมื่อได้ค่าที่ต้องการก็คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการจัดเก็บภาพ
เลือกฟอร์แมตของภาพให้เหมาะสม
ภาพขาดดำ ลายเส้น สีน้อยๆ ใช้ .GIF
ภาพที่ต้องการพื้นโปร่งใส ใช้ฟอร์แมต .GIF
ภาพสี ภาพที่ต้องการความคมชัด ใช้ฟอร์แมต .JPEG
 
 
   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
   
SITEMAP