การหั่นหรือการแบ่งซอยภาพ

 
1. จากโปรแกรม Adobe Photoshop เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการ ใช้คำสั่งจากแถบเมนู File > Open หรือสร้างภาพด้วยวิธีการของ PhotoShop
2. ปรับแต่งภาพ ด้วยคำสั่งของ PhotoShop เมื่อปรับแต่งภาพได้ตามที่ต้องการแล้ว
 
 
3. คลิกที่แถบเครื่องมือ คลิกและลากเมาส์จากแถบบรรทัดที่ด้านบนและด้านซ้ายมือของภาพไปยังตำแหน่งที่ต้องการจะหั่นหรือซอยภาพ ทำซ้ำกันจนเป็นช่องตาราง เพื่อที่จะแบ่งรูปภาพ (หากแถบไม้บรรทัดไม่แสดง ให้เรียกจากเมนู View -> Rulers คลิกที่ Rulers)
      3.1 การขยับเคลื่อนย้ายเส้นตาราง ทำได้โดยคลิกเมาส์กดค้างไว้ แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ        
      3.2 การลบเส้นตาราง คลิกเมาส์กดค้างไว้ และลากตำแหน่งของเส้นมาที่ แถบบรรทัด เส้นนั้นก็จะลบหายไป
 
 
4. คลิกที่แถบเครื่องมือ เพื่อส่งภาพไปยังโปรแกรม Adobe ImageReady 
 
5. จากโปรแกรม Adobe ImageReady คลิกที่คำสั่งจากแถบเมนู Slices > Create Slices from Guides


ผลจะปรากฏว่า รูปภาพจะมีการแบ่งซอยภาพเป็นตาราง
 
 
6. เลือกคำสั่ง File > Save Optimized As... ตั้งชื่อไฟล์ในช่อง File name และคลิกปุ่ม Save
 
 
 
7. เมื่อลองเปิดดูไฟล์ที่เซฟ ปรากฏว่าจะเกิดไฟล์ใหม่ที่เราแบ่งซอยภาพตามจำนวนภาพที่แบ่ง แล้วก็นำไฟล์เหล่านี้ไปใช้ในการสร้างเอกสารเว็บเพจต่อไป
 
   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
   
SITEMAP