การทำกรอบรูปภาพมุมโค้ง

เปิดรูปภาพ และใช้คำสั่งจากแถบเมนู Select -> All
 
เมื่อใช้คำสั่งจากแถบเมนู Select -> All จะปรากฏเส้นปะล้อมรอบภาพ และใช้คำสั่ง Edit ->Copy
 
ใช้คำสั่ง File -> New จะปรากฎหน้าต่างสร้างไฟล์ใหม่ ที่มีขนาดความกว้าง (Width) ความสูง (Height) เท่ากับขนาดของภาพที่ Copy
 
ใช้คำสั่งจากแถบเครื่องมือ หมายเลข 1 และ 2 นำไปวางเป็นรูปกรอบภาพ
 
ใช้คำสั่ง Layer -> Layer Style -> Drop Shadow
 
 
ปรากกหน้าต่าง Layer Style เลือก Drop Shadow คลิก OK เพื่อทำกรอบรูปภาพให้เป็นเงา  
 
เลือกแถบทำงาน Layer คลิกเมาส์ขวา ที่หมายเลข 1 เลือกคำสั่ง Select Layer Transparency จะปรากฏเป็นรอยเส้นปะที่รูปภาพ
 
ใช้คำสั่ง Edit -> Paste Into เพื่อวางรูปภาพลงไปในกรอบภาพดังกล่าว
 
 
 
   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
   
SITEMAP