กลับสู่หน้าหลัก | ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์ |  การเปิดโปรแกรมพัฒนาเว็บ | การสร้าง Site ที่เก็บเว็บไซต์ | การกำหนด Site เริ่มต้นทำงาน |
 การเปิด Site ทำงาน | การสร้างแฟ้มตามโครงสร้างเว็บ | จัดการ Site และแถบเครื่องมือ  | การสร้างเทมเพลต | การเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ |
 การสร้างหน้าเว็บเพจ | การเรียกใช้เทมเพลต |  การแก้ไขเทมเพลต |  การเรียกดูหน้าเว็บจาก Web Brower | การใส่ข้อมูลหน้าเว็บ |
 การแทรกภาพ |  เทคนิคการจัดหน้าเว็บ  |  การจัดการเทมเพลตขั้นสูง      
 
   
 
จัดการ Site และแถบเครื่องมือ    
   
เมื่อทำการสร้างเอกสารเว็บเพจ ดังภาพ ให้นำเมาส์ไปดับเบิ๊ลคลิกที่ไฟล์ *.html ไฟล์ใดก็ได้ เพราะตอนนี้แต่ละไฟล์ยังเป็นเอกสารหน้าเปล่า คือยังไม่มีข้อมูลอะไรเลย ในตัวอย่างนี้ขอดับเบิ๊ลคลิกที่ไฟล์ 03.html
 
  • เมื่อดับเบิ๊ลคลิกที่ไฟล์ 03.html จะปรากฏดังภาพข้างบนนี้
  • การเรียกแถบเครื่องมือ Insert ให้คำสั่งจากแถบเมนู Window -> Insert 
  • การเรียกแถบเครื่องมือ Properties ให้คำสั่งจากแถบเมนู Window -> Properties
  • การจัดเรียงแถบเครื่องมือทั้งหมด ( Properties และ Insert ) หรือในกรณีแถบเครื่องมือหายไปจากหน้าจอ ให้คำสั่งจากแถบเมนู Window -> Arrange Panels
 

คำอธิบาย

Nawanmin/03
Namwamin หมายถึงชื่อ site
03 หมายถึง ชื่อไฟล์ของหน้าเว็บ

 
   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
   
SITEMAP