กลับสู่หน้าหลัก | ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์ |  การเปิดโปรแกรมพัฒนาเว็บ | การสร้าง Site ที่เก็บเว็บไซต์ | การกำหนด Site เริ่มต้นทำงาน |
 การเปิด Site ทำงาน | การสร้างแฟ้มตามโครงสร้างเว็บ | จัดการ Site และแถบเครื่องมือ  | การสร้างเทมเพลต | การเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ |
 การสร้างหน้าเว็บเพจ | การเรียกใช้เทมเพลต |  การแก้ไขเทมเพลต |  การเรียกดูหน้าเว็บจาก Web Brower | การใส่ข้อมูลหน้าเว็บ |
 การแทรกภาพ |  เทคนิคการจัดหน้าเว็บ  |  การจัดการเทมเพลตขั้นสูง      
 
   
 
การเรียกใช้เทมเพลต

เมื่อแทรกตารางเสร็จแล้ว เลือกคำสั่งจากแถบเมนู Modify - Templates - Apply Template to page ดังภาพ
 
คลิกชื่อไฟล์เทมเพลตที่ต้องการ คือ 111 และคลิก
 
 
เลือก Document body (หมายเลข 1) และ 111 ตามชื่อไฟล์เทมเพลต (หมายเลข 2) และคลิก  และ
 
พื้นที่ในกรอบสี่เหลี่ยมเป็นพื้นที่ของหน้าเว็บเพจแต่ละหน้าที่สามารถใส่รายละเอียดต่างๆ ตามต้องการ
พื้นที่นอกกรอบสี่เหลี่ยมไม่สามารถแก้ไขได้ในหน้าเว็บเพจนั้น ถ้าจะแก้ไขจะต้องไปเปิดไฟล์เทมเพลตที่เรียกใช้ในหน้าเว็บเพจนั้น ขึ้นมาแก้ไข
 

เมื่อเรียกใช้เทมเพลตเสร็จแล้ว ให้ทำการบันทึกไฟล์นั้น  เลือกคำสั่งจากแถบเมนู File - Save หรือ กดแป้น Ctrl +S เพื่อทำการบันทึกไฟล์เว็บเพจนั้น และหากหน้าเว็บเพจใช ้เทมเพลมเดียวกัน สามารถทำการ Save As ไปยังไฟล์อื่นในโครงสร้างเว็บไซต์ได้ โดยใช้คำสั่ง File - Save As ไปแทนที่ไฟล์อื่นตามภาพจนครบ ก็จะทำให้ได้ไฟล์เว็บเพจ ที่เรียกใช้เทมเพลตเดียวกันครบทุกไฟล์อย่างรวดเร็ว

 
   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
   
SITEMAP