กลับสู่หน้าหลัก | ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์ |  การเปิดโปรแกรมพัฒนาเว็บ | การสร้าง Site ที่เก็บเว็บไซต์ | การกำหนด Site เริ่มต้นทำงาน |
 การเปิด Site ทำงาน | การสร้างแฟ้มตามโครงสร้างเว็บ | จัดการ Site และแถบเครื่องมือ  | การสร้างเทมเพลต | การเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ |
 การสร้างหน้าเว็บเพจ | การเรียกใช้เทมเพลต |  การแก้ไขเทมเพลต |  การเรียกดูหน้าเว็บจาก Web Brower | การใส่ข้อมูลหน้าเว็บ |
 การแทรกภาพ |  เทคนิคการจัดหน้าเว็บ  |  การจัดการเทมเพลตขั้นสูง      
 
   
 

การพิมพ์ข้อความใส่หน้าเว็บ

       1. สามารถพิมพ์ข้อความใส่ในหน้าเว็บนั้นได้โดยตรง แต่ขอแนะนำจากข้อ 2 จะดีและสะดวกกว่า
        2. คัดลอกข้อความจากโปรแกรม Microsoft Word หรือโปรแกรมอื่นๆ หากพิมพ์ข้อความโปรแกรม Microsoft Word ควรใช้หลักการ คือ ไม่ขึ้นย่อหน้าใหม่ ไม่ต้องตัดข้อความ โดยใช้แป้น Enter ซึ่งจะทำให้สะดวกในการนำข้อความเหล่านั้นมาใช้ต่อไป


ตัวอย่างการนำข้อความจากโปรแกรม Microsoft Word มาใช้ทำเว็บเพจ

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word และทำแถบสีดำ หรือกำหนดพื้นที่ที่ต้องการจะคัดลอกข้อความ

 
 

2. นำมาวางไว้ในโปรแกรม Notepad โดยที่โปรแกรม Notepad จะตัดคุณสมบัติอื่นๆ ออก จะเหลือแต่เฉพาะข้อความเท่านั้น

3. วิธีการคัดลอกข้อความจากโปรแกรม Notepad เริ่มจากเปิดไฟล์เอกสาร เลือกจากเมนู Edit - Select All เพื่อเลือกทำแถบสี (ข้อความที่จะคัดลอก) แล้วใช้คำสั่ง Copy
 
4. นำไปวางในหน้าเว็บเพจหน้าใดหน้าหนึ่งในโปรแกรม Dreamweaver เพื่อเปลี่ยนรูปแบบ Font เป็น MS Sans Serif ขนาดตัวอักษร (Size) 2 และทำการคัดลอกจากหน้านี้ไปวางในหน้าเว็บเพจที่ต้องการต่อไป
 
5. นำไปวางในหน้าเว็บเพจของโปรแกรม Dreamweaver จะมีผลทำให้ข้อความที่วางลงไปในตำแหน่งสามารถจัดรูปแบบได้ตามต้องการ กล่าวคือ ข้อความจะไม่ล้นออกนอกกรอบตารางในเว็บเพจหน้านั้นๆ
 
6. กดแป้น Ctrl + Space Bar ( กดแป้น Ctrl ค้างไว้ ) พร้อมกับกดแป้น Space Bar เพื่อทำช่องวางในหน้าเว็บลดขนาดลงเท่ากับข้อมูลที่มีอยู่จริง
   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
   
SITEMAP