กลับสู่หน้าหลัก | ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์ |  การเปิดโปรแกรมพัฒนาเว็บ | การสร้าง Site ที่เก็บเว็บไซต์ | การกำหนด Site เริ่มต้นทำงาน |
 การเปิด Site ทำงาน | การสร้างแฟ้มตามโครงสร้างเว็บ | จัดการ Site และแถบเครื่องมือ  | การสร้างเทมเพลต | การเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ |
 การสร้างหน้าเว็บเพจ | การเรียกใช้เทมเพลต |  การแก้ไขเทมเพลต |  การเรียกดูหน้าเว็บจาก Web Brower | การใส่ข้อมูลหน้าเว็บ |
 การแทรกภาพ |  เทคนิคการจัดหน้าเว็บ  |  การจัดการเทมเพลตขั้นสูง      
 
   

การจัดการเกี่ยวกับ เทมเพลตชั้นสูง

1.การยกเลิกพื้นที่เทมเพลต
          1.1 ในกรณีที่มีการกำหนดพื้นที่ในเทมเพลตผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เทมเพลตใหม่ จะต้องมีการยกเลิกพื้นที่เดิมออกแล้ว ทำได้โดย เปิดหน้าไฟล์เทมเพลต และทำตามตัวอย่าง ดังภาพ
         1.2 ใช้คำสั่ง Modift -> Templates -> Remove Template Markup
 
        1.3 พื้นที่ที่กำหนดเทมเพลต จะถูกยกเลิกไป ดังภาพ
   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
   
SITEMAP