พิมพ์ตั้งชื่อ Server Address : 1   ดังภาพ( พิมพ์ไปก่อนแล้วค่อยแก้ไขที่หลัง)   แล้วคลิก   
 
พิมพ์ชื่อผู้ใช้ (User Name : และ รหัสผ่าน (Password) เสร็จแล้ว คลิก 
หมายเหตุ ให้พิมพ์เลข 1 แล้วค่อยแก้ไขที่หลังครั้งเดียว
 
 
   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
   
SITEMAP