โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

          สำนักงาน เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, (ผ.อ.) 0-5622-0736

อาจารย์ผู้ดูแลเว็บไซต์
          นายชัยมงคล เทพวงษ์ สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ
          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี
          http://chaiwbi.com/
          Emial : [email protected]

ชื่อภาษาอังกฤษ
Navamindarajudis Matchim School  


           88/7 Moo 10 Nakhonsawan-Ptsanulok Tumbon Nakhonsawanaok Amphur Muang Nakhonsawan 60000
         
   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-7771, 0-5622-6967
Copyright 2003 ; All rights reserved.
SITEMAP