จอบดายหญ้าหรือจอบถาก จัดว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้แรงคน

ภาพคัดแปลงมาจาก http://i77.photobucket.com/albums/j68/thanavit_a/P1220683_resize.jpg

 <<= กลับไปหน้าเดิม

SITEMAP