เครื่องมือที่ใช้แรงเครื่องยนต์

          เครื่องมือที่ใช้แรงเครื่องยนต์ เหมาะสำหรับการใช้ทำงานในพื้นที่มาก ๆ อาจตั้งแต่ 200 ไร่ขึ้นไป ถ้าหากเนื้อที่น้อยเกินไปก็จะไม่คุ้มค่า เพราะเครื่องมือพวกนี้มีราคาสูง ปัจจุบันเกษตรกรนิยมใช้เครื่องมือจำพวกนี้มาก สาเหตุเพราะทำงานได้รวดเร็ว ทันฤดูกาล ไม่ต้องเป็นภาระในการเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้งาน มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ได้ผลคุ้มค่าและสามารถขยายกิจการให้ใหญ่โตได้

การจำแนกตามประเภทของการใช้แรงงานเครื่องยนต์

          1. เครื่องมือเขตกรรมหรือเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดิน
               1.1 ไถหัวหมู ใช้ในการเตรียมดินเพาะปลูกพืช เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ที่มีการปรับปรุงไว้แล้ว กล่าวคือ ไม่มีก้อนหิน รากไม้ ตอไม้อยู่ในดิน ซึ่งไถหัวหมูมีข้อดีคือสามารถไถพลิบกลับหน้าดินได้ดีกว่าไถชนิดอื่น ๆ

ไถหัวหมู ไถจาน
ไถหัวหมู
ไถจานหรือไถกระท

               1.2 ไถจานหรือไถกระทะ เหมาะสำหรับการเตรียมดินในพื้นที่ที่มีรากไม้ ตอไม้ ก้อนหินอยู่ในดิน หรือใช้สำหรับการบุกเบิกพื้นที่ใหม่

          2. เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติดูแลรักษาพืช ได้แก่ เครื่องพ่นยากำจัดศัตรูพืช
          3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว
               3.1 เครื่องตัดหญ้า
               3.2 เครื่องเก็บเกี่ยวชนิดต่าง ๆ เช่น เครื่องเก็บข้าว
          4. เครื่องมือบริการพิเศษ ได้ เครื่องสูบน้ำ รถพ่วง เครื่องหยอดเมล็ด เป็นต้น

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
สร้างสรรค์โดยครู นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP