ภาพตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติดูแลรักษาพืช


จอบถากหรือจอบดายหญ้า

กรรไกรตัดแต่งกิ่ง

บัวรดน้ำ

กรรไกรตัดแต่งกิ่งแบบกระตุก

ปุ้งกี๋

เลื่อยตัดแต่งกิ่ง

เครื่องมือพ่นยากำจัดศัตรูพืช

สปริงเกอร์

สปริงเกอร์
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
สร้างสรรค์โดยครู นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP